ขอเชิญประกวดคำขวัญ (slogan) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) (18/04/2557) / โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคฯ ได้ที่กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2557 (งดรับกระเช้า) สอบถามรายละเอียด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1811 (18/04/2557) / ติดตามรายการของ สทท. (NBT)ทางเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอลได้ที่ ช่อง 2 (11/04/2557) / สายด่วน 1192 ใช้ "ไฮเทค" - ตามรถหาย โยงเครือข่ายทั่วประเทศ (09/04/2557) / การประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมบางกอก คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์ กรุงเทพฯ (01/04/2557) / 
ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จัดโครงการ คนพิการน้อมใจ เดินทางไกลเทิดพระเกียรติ116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554 ออกเดินทางจากจังหวัดนครพนม สู่ กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ.

วันที่ 4 พ.ย. 2554 )
สวท.นครพนม
 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จัดโครงการ คนพิการน้อมใจ เดินทางไกลเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554ออกเดินทางจากจังหวัดนครพนม สู่ กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ.
 
 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จัดโครงการ คนพิการน้อมใจ เดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554 โดยสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคนคนพิการจังหวัดนครพนม จัดให้มีพิธีเปิดการเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ จากศาลากลางจังหวัดนครพนม ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา09.00น.โดย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานปล่อยขบวนสมาชิกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และสมาชิกสมาคนคนพิการจังหวัดนครพนม ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดนครพนม ผ่าน20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจังหวัดสระบุรี เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554 รวมระยะทางกว่า 2,520 กม.ซึ่งตลอดระยะการเดินทาง สมาคมฯ ได้เชิญชวนสมาคมคนพิการ ร่วมกับ องค์กรเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเส้นทาง232จุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเดินทางไกลเทิด พระเกียรติ116วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554
จำนวนคนอ่าน 633 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

SciMath คลังความรู้ สู่ความเป็นเลิศ