TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
ขอเชิญจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล เพื่อสร้างความรักความสามัคคี ให้เกิดรักในแผ่นดินดินไทย และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธ.ค. 58-31 ธ.ค.58 / เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จัดโครงการ คนพิการน้อมใจ เดินทางไกลเทิดพระเกียรติ116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554 ออกเดินทางจากจังหวัดนครพนม สู่ กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ.

วันที่ 4 พ.ย. 2554
สวท.นครพนม
 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จัดโครงการ คนพิการน้อมใจ เดินทางไกลเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 116 วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554ออกเดินทางจากจังหวัดนครพนม สู่ กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ.
 
 
สมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย จัดโครงการ คนพิการน้อมใจ เดินทางไกลเทิดพระเกียรติ 116วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554 โดยสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย ร่วมกับ สมาคนคนพิการจังหวัดนครพนม จัดให้มีพิธีเปิดการเดินทางไกลเทิดพระเกียรติ จากศาลากลางจังหวัดนครพนม ในวันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน 2554 เวลา09.00น.โดย นายเริงศักดิ์ มหาวินิจฉัยมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานปล่อยขบวนสมาชิกสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และสมาชิกสมาคนคนพิการจังหวัดนครพนม ออกเดินทางจากศาลากลางจังหวัดนครพนม ผ่าน20จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงจังหวัดสระบุรี เข้าสู่กรุงเทพมหานคร เพื่อเฉลิมฉลองวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2554 รวมระยะทางกว่า 2,520 กม.ซึ่งตลอดระยะการเดินทาง สมาคมฯ ได้เชิญชวนสมาคมคนพิการ ร่วมกับ องค์กรเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดกิจกรรม ลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเส้นทาง232จุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเดินทางไกลเทิด พระเกียรติ116วัน จากวันแม่ถึงวันพ่อ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่ หัวทรงเจริญพระชนพรรษา7รอบ84พรรษาในวันที่5ธันวาคม2554
จำนวนคนอ่าน 61 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode