กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
สนามม้านางเลิ้งงดบริการพักค้างคืน แต่ยังคงให้บริการจุดจอดรถ

วันที่ 16 ก.พ. 2560
กอร.รส.
 
ข่าวที่      11         /2560
วันที่  16   กุมภาพันธ์  2560 เวลา  16.00   น.

ข้อความประชาสัมพันธ์อักษรวิ่ง

สนามม้านางเลิ้งงดบริการพักค้างคืน แต่ยังคงให้บริการจุดจอดรถ โดยประชาชนสามารถนำรถมาจอดในสนามม้านางเลิ้ง แล้วใช้บริการรถ ขสมก. เดินทางมายังท้องสนามหลวง เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม นี้ เป็นต้นไป
ปัทมาวดี เหลือสม /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th