กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ตัววิ่งพิเศษ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ “7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” 10,000 เล่ม

วันที่ 16 ก.พ. 2560
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
 
ข่าวที่   10    /2560
วันที่  16   กุมภาพันธ์  2560 เวลา 13.00 น.

ข้อความประชาสัมพันธ์อักษรวิ่ง

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดพิมพ์และเผยแพร่หนังสือ "7 ทศวรรษใต้ร่มพระบารมี: พระบรมราโชวาทด้านการศึกษา” 10,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพในหลวง ร. 9 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2668-7123 ต่อ 2513 และ 2530 หรือดาวน์โหลดไฟล์ฟรีทางเว็บไซต์ สกศ. www.onec.go.th 


ปัทมาวดี เหลือสม /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
จำนวนคนอ่าน 398 คน จำนวนคนโหวต 0 คนเกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode