TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

ข่าวฝาก >> กิจกรรม
คุมประพฤติระนอง ร่วมกับ ศตส.จ.ระนอง จัดค่ายบำบัดยาเสพติด ครั้งที่ ๒

วันที่ 3 ส.ค. 2553
 
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง จัดค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒ วันนี้ (๒ ส.ค ๕๓) ณ. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ นายนิรวัชช์ ปุณณกันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒ นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดระนอง กล่าวว่า สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง และศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดระนอง กำหนดจัดโครงการค่ายบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดแบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ. กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑๕ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดแบบไม่ควบคุมตัวที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๖๐ คน เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด ละ เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคม และยังเป็ นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ ๕ รั้วป้องกัน ในช่วง ๖ เดือนหลัง ของปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดระนอง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๔ 4 ละ เลิกะมาณ 2553 ทสไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนปีงบประมาณ 2553 ในช่วง 6 เดือนหลัง คืน ผู้เข้ารับการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติด จะได้รับความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด การป้องกันการเสพซ้ำ การฝึกอาชีพ การทำงานบริการสังคม การฝึกระเบียบวินัย และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ นางสาวดุษสิยา กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอให้ผู้ที่เข้ารับการบำบัดในครั้งนี้ได้นำเอาความรู้และประสบการณ์จากการเข้าค่ายในครั้งนี้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนในชุมชนให้ได้รู้และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งเกิดความสงบสุข และร่วมกันหาทางป้องกันและขจัดยาเสพติดไม่ให้มีในชุมชนของตนเอง เป็นการแก้ปัญหายาเสพติดแบบยั้ง ยืน.///// อรรถสิทธิ์ ยินดี ภาพ / ข่าว ส.ปชส.ระนอง ๒ สิงหาคม ๒๕๕๓
จำนวนคนอ่าน 27 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode