กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> ภาพแห่งความทรงจำ
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร

วันที่ 6 ก.พ. 2560
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพัน ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร
 
  
     สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ วัดเกลาณียะราชมหาวิหาร (Kelaniya Rajamahaviharaya) เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๓๐ น.
     พิธีการได้เริ่มในเวลา ๑๐.๒๐ น. โดยนายนพพร อัจฉริยวนิช เอกอัครราชทูตฯ ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังจากนั้น พระสงฆ์ ๔ รูป ซึ่งนำโดย Ven.Prof.Kollupitiye Mahinda Sangharakkhita เจ้าอาวาสวัดเกลาณียะราชมหาวิหาร ได้สวดถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อพระสงฆ์สวดเสร็จ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถวายความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
     หลังจากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และภริยา พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผู้เข้าร่วมพิธีฯ ได้ร่วมกันถวายภัตตาหารเพล ถวายเครื่องสังฆทานและปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน ๑๒ รูป และก่อนเสร็จสิ้นพิธีฯ Ven.Dr.Deniyaye Pannaloka Buddharakkhita รองเจ้าอาวาสวัดเกลาณียะราชมหาวิหาร ได้กล่าวถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และเชิญเอกอัครราชทูตฯ กรวดน้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยพิธีทั้งหมดได้เสร็จสิ้นในเวลาประมาณ ๑๑.๓๐ น.
 
     กระทรวงการต่างประเทศ : ภาพ/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 296 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th