กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> แกลลอรี่ >> ภาพแห่งความทรงจำ
พุทธสมาคมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 3 ก.พ. 2560
ฝ่ายผลิตภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ ส่วนสื่อการประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

พุทธสมาคมเขตปกครองตนเองสิบสองปันนา
จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. คณะสงฆ์เขตฯ สิบสองปันนา ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วิหารต้าสงเป่าเตี้ยน วัดป่าเชต์ โดยมีคณะสงฆ์ ผู้แทนจากพุทธสมาคมเขตฯ สิบสองปันนา คณะอาจารย์และนิสิตจากหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และชาวไทลื้อท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีฯ กว่า ๓๐๐ คน
     พิธีบำเพ็ญกุศลดังกล่าวมีพระครูบาฮั่นถิง รองเลขาธิการพุทธสมาคมแห่งประเทศจีน และประธานพุทธสมาคมเมืองจิ่งหง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ได้นำคณะสงฆ์และผู้เข้าร่วมพิธีฯ สวดมนต์เจริญภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ในเขตฯ สิบสองปันนา และการส่งเสริมความร่วมมือด้านพุทธศาสนาระหว่างไทย-จีน โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอาลัย
     พุทธสมาคมเขตฯ สิบสองปันนา ได้เผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับพิธีบำเพ็ญกุศลในเว็บไซต์ทางการของพุทธสมาคมฯ โดยแสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้เคยพระราชทานผ้าพระกฐิน เครื่องบริวารพระกฐิน และเงินบำรุงอาราม ให้แก่คณะพระสงฆ์จีนหลายครั้ง
     อีกทั้งทรงสนับสนุนพระสงฆ์จีนให้มีโอกาสศึกษาธรรมในประเทศไทย และทรงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างวงการศาสนาพุทธของจีนและไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการศึกษาและพัฒนาความรู้ด้านศาสนาพุทธ นอกจากนี้ พุทธสมาคมฯ ได้แสดงความประสงค์ที่จะให้วงการศาสนาพุทธของทั้งสองประเทศรักษาความสัมพันธ์และมิตรภาพที่สืบสานมาจากสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกันปฏิบัติตามแนวคิดของศาสนาพุทธ ร่วมกันเกื้อหนุนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และร่วมกันสร้างสรรค์พระพุทธศาสนาในประเทศตนเอง เพื่อปูพื้นฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาวงการศาสนาพุทธของจีนและไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
     การจัดพิธีบำเพ็ญกุศุล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ เป็นข้อเสนอของกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง เมื่อครั้งเข้าเยี่ยมสักการะพระสมเด็จหลวงจอมเมือง วณฺณสิริ ราชาคณะสงฆ์ในเขตฯ สิบสองปันนา และเจ้าอาวาสวัดป่าเชต์ ระหว่างการดำเนินโครงการของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายที่วัดพระหยกหินขาวบ้านแปนเมืองหน เขตฯ สิบสองปันนา เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งพระสมเด็จหลวงจอมเมืองฯ แสดงความยินดีและความพร้อมที่จะจัดพิธีฯ ดังกล่าว เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพุทธศาสนา นิกายเถรวาท ในเขตฯ สิบสองปันนา

กระทรวงการต่างประเทศ : ภาพ/ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 294 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th