กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ศิลปะบำบัด วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2553

วันที่ 27 พ.ค. 2553
 
ศิลปะบำบัดด้วยชีวิตและสภาพสังคมที่เร่งรีบ ทำให้เราแทบไม่มีเวลาหยุดนิ่งเพื่อทบทวนถึงสิ่งที่กระทบรบกวนร่างกายและจิตใจของเรา ปมปัญหาหรือความทุกข์ใจจึงถูกสะสมอยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณ จนบางครั้งเราอาจจะหลงลืมหรือบางทีเราก็พยายามทำให้ชีวิตมันดูวุ่นวายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงและสะสางปมปัญหาเหล่านั้น และเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นทางตันเราก็พบว่าปัญหานั้นมาอาจจะสายเกินกว่าที่เราจะแก้ไขหรือเยียวยา
ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายและจิตวิญญาณได้ทำงานร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน การทำงานศิลปะโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไปตามหัวใจต้องการ(ใจนำกาย) เมื่อลงมือทำโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ผลงานศิลปะที่แสดงออกมานั้นอาจบ่งบอกถึงสภาพจิตใจ บุคลิก พฤติกรรม หรือปมปัญหาที่ค้างคาใจ ความทุกข์ที่ตกตะกอนนอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราก็เป็นไปได้
ถ้าเรามองศิลปะเป็นเรื่องของวิธีการและกระบวนการหนึ่งเพื่อการพัฒนาจิตใจ สติ สมาธิ สรรสร้างความสุขและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ หรือเยียวยาความเจ็บปวดทางกายและใจ เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง
ให้งานศิลปะ การวาดรูป งานปั้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี และการชมภาพยนตร์ มาช่วยสะท้อนให้เราได้เห็นตัวตนและปมปัญหา เพื่อที่เราจะได้เยียวยาและพัฒนาจิตใจ ให้ศิลปะเป็นสื่อช่วยนำพาให้เราเข้าใจและเข้าถึงตัวตนของเรา

กระบวนการอบรม

เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการทำศิลปะในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความเป็นเพื่อนมิตรให้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้
วิทยากร

พญ.พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง และคณะทำงานจากศูนย์ศิลปะฮิวแมน
กำหนดการอบรม

ตารางกิจกรรม

วันแรก
08.30 – 09.00 น.ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.กิจกรรมทำความรู้จัก
10.00 – 10.15 น. อาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.กิจกรรมศิลปะ 1
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 1
13.30 – 15.30 น.กิจกรรมศิลปะ 2
15.30– 15.45 น.อาหารว่างบ่าย
15.45 – 17.00 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
17.00 น.เดินทางกลับ

วันสุดท้าย
09.00 – 09.30 น.กิจกรรมเข้าจังหวะ
09.30 – 10.00 น.กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 2
10.00 – 10.15 น.อาหารว่าง
10.15 - 12.00 น.กิจกรรมศิลปะ 3
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 3
13.30 – 15.30 น.กิจกรรมศิลปะ 4
15.30– 15.45 น.อาหารว่างบ่าย
15.45 - 16.45 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
16.45 – 17.00น.บอกรักบอกลา
17.00 น.เดินทางกลับ

* อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


วันที่จัด

วันที่ 12 – 13 มิถุนายน 2553
สถานที่


เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ (หากต้องการพักค้างคืนจ่ายเพิ่ม คนละ100 บาทต่อคืน)
[ดาวน์โหลดแผนที่]
บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม


บุคคลทั่วไป 3,400 (จำนวน 17 ท่าน)
นักพัฒนา 2,900 (จำนวน 3 ท่าน)
( ค่าใช้จ่ายนี้ได้รวมค่าอุปกรณ์ และอาหารว่างไว้ด้วยแล้ว)
[ดาวน์โหลดใบสมัคร]
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่


เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงิน โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode