กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่

วันที่ 28 ธ.ค. 2559

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2530

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2531

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2532

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2533
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2534
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2535

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2536

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2537
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2538
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2539

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2540

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2541
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2542
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2543
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2544

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2545 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2546 (เสียง)
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2547 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2549 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2550 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2551 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2552 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2553 (เสียง)

ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2554 (เสียง)
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2555 (เสียง)
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2556 (เสียง)
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2557 (เสียง)
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2558 (เสียง)
ความสุขจากพระองค์ท่านทุกวันปีใหม่ ปี พ.ศ.2559 (เสียง)
จำนวนคนอ่าน 808 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th