กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มณฑลทหารบกที่ 11 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 ธ.ค. 2559 14:19:30
 
ข่าวที่ .432./๒๕๕๙
 วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 12.30 น.
 
มณฑลทหารบกที่ 11 สืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปลูกป่าชายเลนฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายทะเล

มณฑลทหารบกที่ 11 ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดสมุทรปรการปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเป็นการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายทะเล ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับแจ้งจากประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการว่า นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพลตรี สนิธชนก สังขจันทร์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 พร้อมกำลังพลจากมณฑลทหารบก ที่ 11 เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในจังหวัดสมุทรปราการ และกลุ่มจิตอาสา ร่วมกันปลูกกล้าไม้ป่าชายเลน จำนวน 1,500 ต้น
ปัจจุบันป่าชายเลนประสบปัญหาในเรื่องการถูกบุกรุกและทำลายอย่างรุนแรงจนส่งผล ต่อระบบนิเวศน์ชายทะเล มณฑลทหารบกที่ 11 จึงได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรปราการ จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศน์ชายทะเล รวมทั้งปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรัก หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และมีความรู้ ความเข้าใจ ผลกระทบอันเกิดจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาล แหล่งอาหาร และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำหลายชนิด และเป็นแนวป้องกันทางธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ไพโรจน์ รอดนิล :ข่าว
ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
บรรณาธิการข่าว
จำนวนคนอ่าน 243 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th