กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

วันที่ 17 ธ.ค. 2559 14:16:52
 
ข่าวที่ ......434.............../๒๕๕๙
 วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.35 น.
 
 ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศ เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
 
ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศน้อมดวงใจเป็นหนึ่ง มาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหา-กรุณาธิคุณ
ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาแสดงความอาลัย ถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงเช้าอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้ (17 ธันวาคม 2559) สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพฯ ตั้งแต่เวลา 04.45 นาฬิกา ทางประตูวิเศษไชยศรี และตั้งแต่เวลา 08.00 ถึง 16.00 นาฬิกา จะให้ประชาชนเข้าสักการะพระบรมศพ ทางประตูมณีนพรัตน์ เนื่องจากเวลา 08.00 -และ 16.00 นาฬิกา ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้ว ทางประตูวิเศษไชยศรี ส่วนบรรยากาศบริเวณ ท้องสนามหลวง จิตอาสาจากหลายหน่วยงานเตรียมปรุงอาหาร จัดเตรียมน้ำดื่มแจกจ่ายประชาชนที่ต่อแถวรอถวายสักการะพระบรมศพ ท่ามกลางการดูแลและอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม2559 มีประชาชนเข้าถวายสักการะจำนวน 46,386 คน สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เดินทางมาได้ทุกวัน โดยสำนักพระราชวัง เปิดให้เข้าถวายสักการะพระบรมศพ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 21.00 น.
 
เจนจิรา โปธิ : ผู้สื่อข่าว
ที่มา : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
บรรณาธิการข่าว
จำนวนคนอ่าน 148 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th