กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจจัดงานตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน “สังคมสุขใจ”

วันที่ 17 ธ.ค. 2559 13:51:50
 
ข่าวที่ 433 /๒๕๕๙
วันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 13.20 .น.
 
ททท.ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจจัดงานตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน "สังคมสุขใจ”

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้รับแจ้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ จัดงาน ตามรอยพระบาท สัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน "สังคมสุขใจ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม โดย นายอรุษ นวราช เลขานุการมูลนิธิสังคมสุขใจ กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) ร่วมกับมูลนิธิสังคมสุขใจ และกลุ่มภาคีเครือข่าย จัดงานเที่ยวตามรอยพระบาทสัมผัสวิถีเกษตรพอเพียงในงาน "สังคมสุขใจ” เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีเกษตรอินทรีย์ด้วยตัวเอง สานต่อพระราชปณิธาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” รูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น ๙ โซนหลัก ในบริเวณงาน ประกอบด้วย ๑.โซนสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ : ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยและสักการะ ๒.โซนนิทรรศการตามรอยพระบาท โดย ททท. จัดนิทรรศการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยพระบาท พร้อมแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีโค่ใกล้เคียงในภูมิภาคภาคกลาง ๓.โซนจุดลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมรับหนังสือคู่มือ ๗๐ เส้นทางตามรอยพระบาทจาก ททท. ๔.โซน Work Shop มีเปิดบริการคลินิกเกษตรอินทรีย์ตอบโจทย์ทุกมิติ ๕.โซนเวทีกลาง : เปิดเวทีให้คนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จในเปลี่ยนวิถี จนชีวิตเปลี่ยน มาร่วมแชร์ประสบการณ์ตรง ถ่ายทอดบทเรียน บอกเล่าศรัทธา ผลความสำเร็จที่ได้ทำ เพื่อสร้างแรงบัลดาลใจให้กับคนที่อยากเปลี่ยนวิถีชีวิต ๖.โซนภาคีขับเคลื่อนโครงการสามพรานโมเดล ๗.โซนตลาดสุขใจ โดยการนำร้านค้า ร้านอาหารในตลาดสุขใจทั้งหมดมาไว้ภายในงาน ๘.โซนร้านค้าผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ของเครือข่ายเกษตรกรและผู้ประกอบการอินทรีย์จากทั่วประเทศ ๙.โซน Food Truck เชิญชิมอาหารอินทรีย์ตามวิถีคนเมือง พร้อมรับฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์จากคุณโก้ มิสเตอร์แซก แมน และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / ข่าว
อรวิน บุตร วงศ์ / บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สปช.ส.นครปฐม)
จำนวนคนอ่าน 263 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th