กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกองค์นวมินทร์มหาราชา ทรงคุณค่าเหรียญกษาปณ์ไทย” วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม นี้

วันที่ 17 ธ.ค. 2559 13:39:12
 
ข่าวที่ 429 /2559
วันที่ 17 ธันวาคม 2559 เวลา 11.30 .น.
 
กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ "ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกองค์นวมินทร์มหาราชา ทรงคุณค่าเหรียญกษาปณ์ไทย” วันที่ ๒๒ – ๒๕ ธันวาคม นี้
 
กรมธนารักษ์จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช "ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกองค์นวมินทร์มหาราชา ทรงคุณค่าเหรียญกษาปณ์ไทย” เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจ รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์ จะจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ธ สถิตกลางใจไทยนิรันดร์ น้อมรำลึกองค์นวมินทร์มหาราชา ทรงคุณค่าเหรียญกษาปณ์ไทย” ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ การจัดงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่าง ๆ ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก และเหรียญที่ระลึกที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสำคัญต่างๆ โดยภายในงานนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โซนที่ 1 "นำเรื่อง” เกริ่นนำเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ผ่านเหรียญสำคัญบนแผ่นดิน โดยนำเสนอวีดิทัศน์แสดงบรรยากาศการแลกเหรียญกษาปณ์ ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก ที่กรมธนารักษ์เปิดให้ประชาชนได้แลกเก็บไว้เป็นที่ระลึก ในโซนที่ 2 "70 ปีที่ทรงงาน” จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทำเพื่อประชาชนชาวไทยตลอด 70 ปี ที่ทรงครอง สิริราชสมบัติ โดยใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบนำเสนอเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมนิทรรศการ ตลอดจน พระปรีชาสามารถที่ปรากฏพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ทั้งในสังคมไทยและสังคมโลก ตลอดจนการจัดแสดงเหรียญสำคัญจำลองประกอบการใช้สื่อเทคโนโลยี อาทิ เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการทรงนำชนบทให้วัฒนา ปี พ.ศ.2530 เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลผู้นำโลกด้านทรัพย์สินทางปัญญา ปี พ.ศ. 2551 และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสที่สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย "รางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ปี 2549” เป็นต้น โซนที่ 3 "เล่าขานปณิธานพ่อ” จะจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีต่อประชาชนตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี ตั้งแต่เหรียญแรกและเหรียญสุดท้ายในรัชกาลที่ 9 โดยจัดแสดงเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญ ที่ระลึกในกลุ่มวาระต่างๆ ดังนี้ กลุ่มเหรียญเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการเสด็จพระราชสมภพ กลุ่มเหรียญเฉลิมพระเกียรติที่ได้รับรางวัลองค์กรนานาชาติ และกลุ่มเหรียญเฉลิมฉลองในวาระครบรอบการขึ้นครองราชย์ กลุ่มเหรียญเฉลิมพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช และกลุ่มเหรียญจากความร่วมมือกับโรงกษาปณ์ต่างประเทศ
ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยงานนิทรรศการฯ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 – 25 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรมธนารักษ์คาดว่า การจัดงานนิทรรศการครั้งนี้ จะทำให้ประชาชนผู้เข้าร่วมชมงานตระหนัก และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระปรีชาสามารถ ร้อยเรียงเรื่องราวผ่านเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกในรัชกาลที่ 9 ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปี
 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร / ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/ บรรณาธิการข่าว
 (ที่มา : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง)
จำนวนคนอ่าน 331 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th