กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอที่ประชุม APRM

วันที่ 7 ธ.ค. 2559 14:34:23
 
ข่าวที่ ๓๖๖ /๒๕๕๙
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.
 
กระทรวงแรงงาน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอที่ประชุม APRM

     การประชุม APRM ผู้แทน 32 ประเทศ ร่วมกล่าวแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมยืนสงบนิ่ง กระทรวงแรงงานจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสนอต่อที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชียและแปซิฟิก
     ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กรมประชาสัมพันธ์ รับแจ้งว่า นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เดินทางนำคณะไปร่วมประชุมระดับเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 (ASIA AND THE PACIFIC REGINAL MEETING : APRM,16) การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีผู้เข้าประชุม 4,000 คน จาก 32 ประเทศ ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยก่อนเริ่มการประชุมเมื่อวานนี้ (๖ ธ.ค.๕๙) ตัวแทนที่ประชุม ได้กล่าวคำแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมให้ที่ประชุมยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัย
     ด้าน Mr.Guy Rider ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมในครั้งนี้ว่า เพื่อกำหนดแนวทางการสร้างอนาคตแบบมีส่วนร่วมด้วยงานที่มีคุณค่า เพื่อก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โดย Mr.Joko Widodo ประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประธานพิธีเปิดการประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีต่อการประชุม APRM ซึ่งเกิดขึ้นทุกๆ 5 ปี พร้อมกับกล่าวถึงเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งหวังให้ภูมิภาคนี้ก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าขณะนี้ยังมีปัญหาการปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกันต่อแรงงานเด็กและสตรี ซึ่งเชื่อว่าภายใต้หลักการของ Decent Work จะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายได้
     ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมในวันนี้ (7 ธ.ค. 59) โดยจะกล่าวขอบคุณที่ประชุมที่ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกับนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเสนอต่อที่ประชุม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน ผู้แทนนายจ้างและลูกจ้าง จะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมด้วย
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th