กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการภาพถ่าย "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ชุด 2

วันที่ 6 ธ.ค. 2559 15:01:16
กระทรวงวัฒนธรรม
 
ข่าวที่.....๓๖๑......./๒๕๕๙
วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา.......๑๕.๐๐.....น.
กระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการภาพถ่าย "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ชุด ๒
 

          กระทรวงวัฒนธรรม เปิดนิทรรศการภาพถ่าย "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ชุด ๒ วันนี้ (๖ ธ.ค.๕๙) พร้อมทำโปสต์การ์ดใหม่แจกประชาชน ขณะเตรียมส่งภาพชุดแรกไปโชว์ต่างจังหวัดด้วย
          นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์" ครั้งที่ ๒ ณ ลานหน้าสังคีตศาลา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยเป็นภาพที่ได้ดำเนินการคัดเลือกภาพ จากที่ประชาชนส่งมา และจากช่างภาพมืออาชีพที่มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำนวน ๑๘๙ ภาพ โดยเป็นภาพ ที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ รวมทั้งภาพเหตุการณ์ แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช นิทรรศการในครั้งนี้จะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กระทรวงวัฒนธรรม
จำนวนคนอ่าน 345 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th