กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำดีเพื่อพ่อ สร้างสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน”

วันที่ 4 ธ.ค. 2559 11:07:34
 
ข่าวที่..........๓๔๖................../๒๕๕๙
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา....๑๐.๑๐..น.
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำดีเพื่อพ่อ สร้างสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน”
            กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำดีเพื่อพ่อ สร้างสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน”ด้วยการรณรงค์คัดแยกขยะรอบพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อร่วมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย
            นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคมของทุกปี ได้จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ทำดีเพื่อพ่อ สร้างสิ่งแวดล้อมไทยยั่งยืน”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และท้องสนามหลวง
            โดยวันนี้ (๔ ธ.ค.๕๙) เครือข่าย ทสม. เครือข่ายสิ่งแวดล้อมจังหวัด และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสารณรงค์คัดแยกขยะรอบพื้นที่ท้องสนามหลวง ภายใต้กิจกรรม "ทำความดี เพื่อพ่อ”เป็นอาสาสมัครรณรงค์คัดแยกขยะ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็น "พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” และรวมพลังของเครือข่าย ทสม. ในการสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วีระเดช คชเสนีย์/ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์


เกี่ยวกับเรา
 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์
  สถานีวิทยุ
 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการ กปส.
 • ฝากข่าว
 • แบบสอบถามความพึงพอใจ
 • ทำเนียบสื่อมวลชน
 • ภูมิปัญญาประชาสัมพันธ์
 •  
   
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode