กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กระทรวงแรงงาน รวมใจอุปสมบทหมู่ ๙๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 4 ธ.ค. 2559 11:02:10 )
 
ข่าวที่........๓๔๕............/๒๕๕๙
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา....๑๐.๐๐..น.
 
กระทรวงแรงงาน รวมใจอุปสมบทหมู่ ๙๕ รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่ ๙
             พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธี บรรพชา อุปสมบท พร้อมด้วยคุณพรวิมล ดิษฐกุล ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีอุปสมบทด้วย โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง และข้าราชการ รวมใจเข้าพิธีอุปสมบท จำนวน ๙๕ รูป ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร ตาม โครงการ "แรงงานรวมใจอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
            สำหรับผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้ง ๙๕ รูปจะเดินทางไปปฏิบัติธรรม ณ วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยกำหนดลาสิกขาในวันเสาร์ที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ทั้งนี้ ระหว่างอุปสมบทจะได้ร่วมกันบำเพ็ญคุณความดีถวายเป็นพระราชกุศล รวมถึงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอน ในพระพุทธศาสนา ส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจให้มีคุณธรรม เป็นการสร้างความรักและความสามัคคี ให้เกิดขึ้นในสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
วีระเดช คชเสนีย์/ข่าว
วจิรา ชุติกชุษณพงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงแรงงานเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode