กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กอร.รส.ประชุมเตรียมพร้อมวางระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 22 พ.ย. 2559 16:25:58 )
 
ข่าวที่ ๒๘๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๒๒ น.
 
กอร.รส.ประชุมเตรียมพร้อมวางระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง
 
          กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อยโดยรอบพระบรมมหาราชวัง ประชุมเตรียมความพร้อมวางระบบรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวัง ทั้งจุดจอดรถ จุดคัดกรอง และประตูพระบรมมหาราชวัง
          เมื่อวันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผู้บังคับการตำรวจนครบาล ๑ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม กอร.รส. ท้องสนามหลวง เพื่อเตรียมวางระบบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง โดยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมวางระบบการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง ในจุดคัดกรอง ๘ จุด และประตูวิเศษไชยศรี มณีนพรัตน์ และเทวาภิรมย์ รวมทั้งจุดจอดรถ ๒๑ จุด เตรียมติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดต่าง ๆ เพื่อเป็นการเก็บข้อมูลยานพาหนะและประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพฯ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งภายหลังการประชุมผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจจุดคัดกรองต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวังต่อไป
 
 
มานพ/ธัญลักษณ์/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ /บก.ข่าว
ที่มา : กอร.รส.

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th