กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม “จักสืบทอดพระราชปณิธาน” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” 2 – 5 ธ.ค.นี้

วันที่ 22 พ.ย. 2559 15:55:39 )
 
ข่าวที่ ๒๘๐ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๒๓ น.
 
พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดกิจกรรม "จักสืบทอดพระราชปณิธาน” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
๒ – ๕ ธ.ค.นี้
          พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดมหกรรมในหลวงของเรา ภายใต้หัวข้อ "จักสืบทอดพระราชปณิธาน” เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ๒ – ๕ ธ.ค.นี้
          นางจารุรัฐ จงพุฒิศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว จักสืบทอดพระราชปณิธาน "เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” กำหนดจัดงานมหกรรมในหลวงรักเรา "สืบทอดพระราชปณิธาน” เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเผยแพร่ พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถ่ายทอดความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่วันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. ณ อาคารพิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดู พาวิเลี่ยน ริมถนนพหลโยธิน และอาคารเฉลิม พระเกียรติฯ ๙ อาคาร พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปทุมธานี
          กิจกรรมดังกล่าว จะจัดในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เปิดครั้งแรก พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดู พาวิเลี่ยน ตามรอยการทรงงาน ๗๐ ปี แห่งการครองราชย์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช เรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพ่อจากแนวคิด หลักการ ลงมือทำมีอยู่มีกิน มีขาย สู่ร้านเศรษฐกิจพอเพียง เปิดร้าน "กิน อยู่ ดี” จำหน่ายอาหารเพื่อสุขภาพ สินค้าเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตเกษตร ผลิตภัณฑ์แปรรูป จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และ MADO Cafe จำหน่ายเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ กาแฟอินทรีย์
          ส่วนในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระพรหมมังคลาจารย์ (เจ้าคุณธงชัย) วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร เป็นประธานพิธีสงฆ์ โดยมีพระสงฆ์ร่วมในพิธี ๘๙ รูป วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๐๐ น. ร่วมกับเกษตรผู้น้อมนำคำพ่อสอน จุดเทียนวางดอกไม้ ถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี นำโดยอาจารย์สมเถา สุจริตกุล วาทยากรชื่อดัง คีตกร และนักประพันธ์เพลงคลาสติก ผู้นำวงออร์เคสตรา
          ส่วนในระหว่างวันที่ ๒-๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีการจัดกิจกรรม "เดินตามรอยพ่อ” มีการแสดงจากศิลปินชื่อดัง มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์วิถีพอเพียงและรังสรรค์เมนูอาหารจากผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ณ พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร มาดู พาวิเลี่ยน ทุกวันเวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมทำตามพ่อ เรียนรู้เพื่อนำไปประยุกต์ อบรมวิชาของแผ่นดิน อบรมเชิงปฏิบัติการ จากปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เกษตรกรตัวจริง เสียงจริงกว่า ๒๐ หลักสูตร อาทิ ทำเกษตรด้วยศาสตร์ของพระราชา โดยผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ด้วยเทคโนโลยีสรรพสิ่งอะตอมนิคนาโน โดยอาจารย์เสถียร ทองสวัสดิ์ ปลูกผักอินทรีย์วิถีพอเพียง โดยคุณโจน จันได นวัตกรรมทำนาอินทรีย์เงินล้าน โดยอาจารย์ ชัยพร พรหมพันธุ์ กิจกรรมน้อมนำคำพ่อสอน ชมนิทรรศการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำได้ เกิดผลจริง เรียนรู้จากผู้น้อมนำคำพ่อสอน สู่การปฏิบัติจริงที่ประสบความสำเร็จจากภูมิภาคต่างๆ มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ กิจกรรมเรียนรู้จากพ่อ เรียนรู้พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตร พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน ณ พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น ๓ มิติ สุดประทับใจ "เรื่องของพ่อในบ้านของเรา” ชมฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้แล้วยังมีการจำหน่ายสินค้ามากมายในตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ผัก ผลไม้ ข้าวสาร ผลิตภัณฑ์เกษตร สินค้าแปรรูป เครื่องจักสาน ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นบ้าน และสินค้าชื่อคุณภาพ กว่า ๒๐๐ ร้านค้า รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ อีกมากมาย
          ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๒๙ ๒๒๑๒-๑๓
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สปช.ส.ปทุมธานี)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th