กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมทางหลวงดำเนินโครงการปรับปรุงสายทางเข้า - ออก โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 22 พ.ย. 2559 15:28:32 )
 
ข่าวที่ ๒๗๘/๒๕๕๙ วั
นที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๑๕ น.
 
กรมทางหลวงดำเนินโครงการปรับปรุงสายทางเข้า - ออก โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
          กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการปรับปรุงสายทางเข้า - ออก โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทั่วประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน
          กรมทางหลวงได้สั่งการให้แขวงทางหลวงทั่วประเทศดำเนินการปรับปรุงสายทางเข้า - ออก โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวง จำนวน ๕๐ โครงการ โดยจัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๐ วงเงิน ๕๐ ล้านบาท ดำเนินโครงการ เช่น การตัดแต่งกิ่งไม้ การซ่อมผิวจราจร บำรุงถนนให้สวยงาม ติดไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตั้งป้ายบอกทางให้ชัดเจน เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวก และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชนไปยังสถานที่หรือโครงการสำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์หรือเขตทางหลวงที่เคยเสด็จฯ และทรงงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนด้วย ทั้งนี้ กรมทางหลวง ได้ดำเนินการปรับปรุงสายทางเข้า - ออก โครงการพระราชดำริฯ ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา และจะดำเนินการให้ครบทุกสายทางต่อไป
          สำหรับทางหลวงในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงที่เป็นสายทางเข้า - ออก โครงการพระราชดำริฯ ๕๐ โครงการ เช่น ทางหลวงหมายเลข ๓๒๐๓ ทางเข้าศูนย์เรียนรู้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง แขวงทางหลวงเพชรบุรี ทางหลวง ๓๐๗๗ (ศาลนเรศวร - เขาใหญ่) แขวงทางหลวงปราจีนบุรี ทางหลวงหมายเลข ๑๑๐๓ (พระบาทตะเมาะ - ฮอด) และทางหลวงหมายเลข ๑๑๙๒ (อินทนนท์ - แม่แจ่ม) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ (แม่งอน - หนองเต่า) แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ ๓ เส้นทางรอบพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ เป็นต้น
 
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th