กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดสุโขทัยเตรียมจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” วันพรุ่งนี้ (22 พ.ย.2559)

วันที่ 21 พ.ย. 2559 19:28:13 (จำนวนคนอ่าน 242 คน)
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย
 

ข่าวที่  ๒๗๓ /๒๕๕๙

วันที่ ๒๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ เวลา ๑๙.๓๐  น.

 

จังหวัดสุโขทัยเตรียมจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี” วันพรุ่งนี้ ( ๒๒ พ.ย.๒๕๕๙

          จังหวัดสุโขทัยเตรียมจัดงาน"รวมพลังแห่งความภักดี” หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จฯ ประทับแรม

              นางระพีพร มีสะอาด ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่า จังหวัดสุโขทัยเตรียม จัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี” ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดสถานที่และบริเวณโดยรอบเพื่อใช้จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันพรุ่งนี้ (๒๒ พ.ย. ๒๕๕๙ ) เวลา ๐๘.๐๐ น โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย     เป็นประธานในพิธี และข้าราชการทุกหมู่เหล่า นักเรียน นักศึกษา ประชาชน กลุ่มพลังมวลชนทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เคยเสด็จฯ และประทับแรม   ณ ศาลากลางจังหวัด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๐๑ 
 
           นอกจากนี้ผู้ประกอบการสายช่างและนักศึกษาสังกัดสถาบันอาชีวศึกษาในจังหวัดสุโขทัยจะร่วมจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย โดยเป็นกิจกรรมต่อเนื่องกันเพื่อแสดงพลังความภักดีต่อพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย หลังจากเสร็จพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดถนนริมแม่น้ำยมต่อไป

 

 

              

  รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว

นิติยาภรณ์ หิรัญนิรมล/บรรณาธิการข่าว

ที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th