กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่พอเพียงเกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาอำเภอบ้านไผ่ และเจริญจิตภาวนา ๑๐,๐๐๐ คน

วันที่ 21 พ.ย. 2559 16:22:12 )
 
ข่าวที่ ๒๗๑ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น.
 
จังหวัดขอนแก่นจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" ทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่พอเพียง เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาอำเภอบ้านไผ่ และ
เจริญจิตภาวนา ๑๐,๐๐๐ คน 
        
          จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และ น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่ออยู่พอเพียง เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาอำเภอบ้านไผ่และ เจริญจิตภาวนา ๑๐,๐๐๐ คน
          นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นกำหนดจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมเบื้องหน้า พระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี มีกิจกรรมแปรอักษรแสดงความจงรักภักดี ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมทำดีเพื่อพ่อสานต่อตามรอยพ่อ อยู่พอเพียง เกี่ยวข้าวนาแปลงใหญ่ช่วยชาวนาอำเภอบ้านไผ่ และเวลา ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมอธิษฐานทำสมาธิสำรวมจิตภาวนาแผ่เมตตาตั้งมันทำความดีตามหลักคำสอนของศาสนา ที่บริเวณบึงสวนสาธารณะขอนแก่น ๒๐๐ ปี บึงแก่นนคร แต่งกายเครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประชาชนชุดสภาพ
          สำหรับของกรมประชาสัมพันธ์จัดร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นพื้นที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๐ และพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๑ ที่อาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เริ่มเวลา ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมทำความดีด้วยวาจากล่าวปฏิญานตน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ห้องโถงชั้น ๑ และกิจกรรม ๕ ส. นอกจากนี้ ทางมณฑลทหารบกที่ ๒๓ จัดกิจกรรม ที่หน้า บก.มทบ.๒๓ พร้อมกับสถานศึกษาในจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ที่สถานศึกษา กิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : สปช.ส.ขอนแก่น )

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th