กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
รัฐบาลเตรียมจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี”พร้อมกันทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ (๒๒ พ.ย.๒๕๕๙)

วันที่ 21 พ.ย. 2559 16:06:38 )
 
ข่าวที่ ๒๖๙ /๒๕๕๙
วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๕ น.
 
รัฐบาลเตรียมจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี”พร้อมกันทั่วประเทศวันพรุ่งนี้ (๒๒ พ.ย.๒๕๕๙)
 
          รัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นประธาน นำคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๓๑ หน่วยงาน ร่วมงาน "รวมพลังแห่งความภักดี"ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (๒๒ พ.ย.๒๕๕๙) ณ สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น.
          ทำเนียบรัฐบาล เร่งจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดงาน "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วม รำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ (๒๒ พ.ย.๒๕๕๙) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมซักซ้อมอย่างเต็มรูปแบบตามลำดับ
          สำหรับรายละเอียดการจัดงานนั้น ในวันพรุ่งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เป็นประธาน นำคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี รวม ๓๑ หน่วยงาน แต่งกายชุดไว้ทุกข์ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมเพรียงกับคนไทยทั้งประเทศ โดยมีวงดนตรีจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร บรรเลงเพลงประกอบ และถ่ายทอดสดผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยตลอดงาน
 
 
รุ่งนภา นรารัตน์กุล/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
ที่มา : กรมประชาสัมพันธ์

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th