กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิธิเมาไม่ขับเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 20 พ.ย. 2559 13:23:54 )
 
ข่าวที่ ๒๖๒/๒๕๕๙
วันที่ ๒๐พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๕๖ น.
มูลนิธิเมาไม่ขับเชิญชวนคนไทยร่วมทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
          มูลนิธิเมาไม่ขับร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน เชิญชวนร่วมกิจกรรมทำความดี ด้วยการลด ละ เลิก พฤติกรรมประมาทเมาแล้วขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล บ่ายวันนี้ (๒๐ พ.ย.๕๙) ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ
          นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า บ่ายวันนี้ (๒๐ พ.ย.๕๙) เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กรุงเทพฯ มูลนิธิเมาไม่ขับ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันระลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยจะมีการยืนแสดงความอาลัย บริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและบนสกายวอล์ค เป็นเวลา ๘๙ วินาที พร้อมร่วมกัน ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
          ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ ๓ ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทั่วประเทศจึงได้พร้อมใจกันเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำความดี ด้วยการลด ละ เลิก พฤติกรรมประมาทเมา แล้วขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีการจัดพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยในการเสด็จออก มหาสมาคมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ความว่า "....คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุทำให้เกิดความเสียหาย...”
          จึงขอเชิญชวนเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนและผู้สนใจร่วมกิจกรรมทำความดี ด้วยการลด ละ เลิก พฤติกรรมประมาทเมาแล้วขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
 อรวิน บุตรวงศ์ บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : มูลนิธิเมาไม่ขับ)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th