กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
ตัวแทนนักธุรกิจชาวจีนในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

วันที่ 8 พ.ย. 2559 14:49:30 )
 
ข่าวที่ ๑๙๐ /๒๕๕๙
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๗ น.
 
ตัวแทนนักธุรกิจชาวจีนในประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 
รัฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับคณะนักธุรกิจจีนในประเทศไทยกว่า ๒๐ บริษัท ณ ทำเนียบรัฐบาล พร้อมกล่าวขอบคุณคณะนักธุรกิจจีนที่มีความกรุณาและมีน้ำใจร่วมกันในยามที่ประชาชนชาวไทยมีความเศร้าโศก
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากนักธุรกิจชาวจีนทราบเรื่องการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก จึงต้องการแสดงความอาลัย เพื่อแสดงถึงน้ำใจที่ได้อาศัยอยู่บนพื้นแผ่นดินนี้ แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์มาโดยตลอด ซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แสดงความขอบคุณในนามรัฐบาลและประชาชนชาวไทย พร้อมกล่าวว่า สิ่งที่นักธุรกิจจีนได้ทำให้ประเทศไทยมีความเป็นสุข เจริญรุ่งเรือง ก็เปรียบเสมือนเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อยู่แล้ว จึงหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมกับประชาชนชาวไทยก้าวผ่านช่วงเวลาลำบากนี้ไปด้วยกัน
 
ขณะนี้นักธุรกิจชาวจีนกำลังจัดทำหนังสือพิเศษพร้อมภาพประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-จีน รวมทั้งพระบรมราชโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทั้งภาษาไทยและภาษาจีนเพื่อเผยแพร่ให้กับชาวจีนที่อาศัยในไทยและเผยแพร่ไปยังประเทศจีนด้วย ภายหลังจากเสร็จสิ้นการหารือคณะนักธุรกิจจีนได้ร่วมลงนามเพื่อแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ห้องสีเหลือง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
 
 นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
(ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th