กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบเสื้อผ้าสีดำสำหรับมอบให้ประชาชนทั่วไป

วันที่ 8 พ.ย. 2559 14:45:37
 
ข่าวที่ ๑๘๘ /๒๕๕๙
วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๒๑ น.
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบเสื้อผ้าสีดำสำหรับมอบให้ประชาชนทั่วไป
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรับมอบเสื้อผ้าสีดำจากตัวแทนกลุ่มอาสา "ปันเสื้อดำ ทำเพื่อพ่อ” ที่ต้องการแบ่งปันให้ประชาชาทั่วไปไว้สวมใส่เพื่อไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวนกว่า ๑,๐๐๐ ตัว
 
หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับและรับมอบเสื้อผ้าสีดำ จากตัวแทนกลุ่มอาสา "ปันเสื้อดำ ทำเพื่อพ่อ” ซึ่งเป็นกลุ่มคนไทยผู้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน ๑,๐๓๑ ตัว ณ ห้องรับรอง ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
 
ในการนี้ ทางกลุ่มได้จัดตั้งโครงการอาสา 'ปันเสื้อดำ ทำเพื่อพ่อ' เพื่อขอรับบริจาคเสื้อดำจาก ผู้มีจิตศรัทธาในการแบ่งปันเสื้อดำแก่ผู้ที่ต้องการเสื้อดำในช่วงเวลาไว้ทุกข์แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช อันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย โดยกลุ่มอาสา "ปันเสื้อดำ ทำเพื่อพ่อ" สามารถรวบรวมเสื้อผ้าและแขนทุกข์ในระยะแรก ได้จำนวน ๑,๐๓๑ ตัว และเพื่อความเหมาะสมในการกระจายเสื้อผ้าดังกล่าวให้แก่ ผู้ที่มีความต้องการ กลุ่มอาสาฯ จึงขอมอบเสื้อดำดังกล่าวแก่สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป
 
นิยะดา พันธุ์เพ็ชร/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์/บรรณาธิการข่าว
 (ที่มา : กทม.)
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th