กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> บริการภาครัฐ/เอกชน
Volunteers for Dad เปิดฟรีแอพลิเคชั่น “ZONE” ให้บริการข้อมูลข่าวสารในบริเวณรอบท้องสนามหลวง

วันที่ 8 พ.ย. 2559 14:42:52
 
ข่าวที่ 189 / 2559
วันที่ 08/11/59 เวลา 14.13 น.
 
Volunteers for Dad เปิดฟรีแอพลิเคชั่น "ZONE” ให้บริการข้อมูลข่าวสารในบริเวณรอบท้องสนามหลวง
 
Volunteers for Dad เปิดแอพลิเคชั่น "ZONE” บริการข้อมูลข่าวสารในย่านสนามหลวง ให้ประชาชนดาวน์โหลดฟรี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
นายวิกร เพิ่มพวก ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad กล่าวว่า ขณะนี้มีประชาชนจากทั่วประเทศเดินทางมาร่วมถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก เพื่อให้ทันต่อกระแสของการบริโภคข้อมูลข่าวสาร ศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร Volunteers for Dad จึงได้จัดทำแอพลิเคชั่นที่ชื่อว่า "ZONE” เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ที่จะเตรียมเดินทางมาร่วมถวายบังคมพระบรมศพฯ
 
แอพลิเคชั่น ZONE เป็นแอพลิเคชั่นซึ่งได้รวบรวมข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ในบริเวณรอบท้องสนามหลวง เช่น การต่อคิวเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพ บริการบอกจุดปลายแถวแบบ Real time ประกาศการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สภาพอากาศรายวัน การเดินทางไป-กลับ เป็นต้น โดยจะมีการปรับข้อมูลให้ทันสมัยทุกครึ่งชั่วโมง ผู้สนใจสามารถ download ผ่านโปรแกรม Play store หรือ App store โดยพิมพ์คำว่า "zone social” ได้ทั้งระบบ Android และ ios ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
พอพล/ธัญลักษณ์/ข่าว 
อรวิน บุตรวงศ์ บรรณาธิการข่าว
ที่มา: การแถลงข่าวที่ประชุม กอร.รส. วันที่ 7 พ.ย. 59
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th