กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> จราจร
การจัดการจราจรเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ

วันที่ 29 ต.ค. 2559 14:42:27
 
ข่าวที่ ๑๒๗/๒๕๕๙
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๒๐ น.
 
การจัดการจราจรเพื่อรองรับประชาชนที่เดินทางเข้ามาถวายบังคมพระบรมศพ
-------------------------------------------------------------------
 
        รัฐบาลโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดการจราจรอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทาง มาถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ เพื่อให้การจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวังเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และลดการติดขัด
       พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รักษาราชการแทน รองผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจจราจร ประชาสัมพันธ์การจัดการจราจร กรณี ตามประกาศสำนักพระราชวังที่ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะและเข้าเฝ้าถวายบังคมพระบรมศพ ในพระบรมมหาราชวัง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นต้นไป เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน จึงขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่เดินทางมาร่วมพระราชพิธี ดังนี้
       ๑. เดินทางโดยรถขนส่งสาธารณะ กำหนดที่จอดรถให้ ๔ จุด คือ
             ๑.๑) หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง
                     ๑.๑.๑ จุดส่ง : แยกคอกวัว
                     ๑.๑.๒ จุดรับ : หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์
            ๑.๒) หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (วงเวียน รด.)
            ๑.๓) ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า หน้าสำนักงานท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร ถนนพระอาทิตย์
            ๑.๔) หน้ากองสลากเก่า ถนนราชดำเนินกลาง
                     ๑.๔.๑ จุดส่ง : หน้ากองสลาก (เก่า)
                     ๑.๔.๒ จุดรับ : ใกล้แยกคอกวัว
       ๒. ขสมก. จัดรถส่งประชาชน (เพิ่มเติม) หลังเสร็จสิ้นการถวายบังคมพระบรมศพ โดยจะจอดรถรอส่งประชาชนบริเวณเชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า (ใกล้แยกผ่านภิภพ) ฝั่งขาออกนอกเมืองไปทางสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ๑๐ คันฝั่ง และ ฝั่งเข้าเมือง ๑๐ คัน
       ๓. ประชาชนที่นำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามา กำหนดจุดจอดรถให้ ๙ แห่ง ได้แก่
             ๓.๑) ทิศเหนือ จำนวน ๒ แห่ง คือ
                    ๓.๑.๑ อิมแพคเมืองทองธานี รองรับรถได้ จำนวน ๕,๐๐๐ คัน
                    ๓.๑.๒ ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รองรับรถได้ จำนวน ๑,๕๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 1)
             ๓.๒) ทิศใต้ จำนวน ๓ แห่ง คือ
 ​​​          ๓.๒.๑ ลานพุทธมณฑลสาย ๔ รองรับรถได้ จำนวน ๕,๐๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 4)
                    ๓.๒.๒ เซ็นทรัล ศาลายา รองรับรถได้ จำนวน ๑,๘๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 4)
                    ๓.๒.๓ เซ็นทรัล พระราม ๒ รองรับรถได้ จำนวน ๓,๗๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 2)
             ๓.๓) ทิศตะวันออก จำนวน ๑ แห่ง คือ เมกกะบางนา รองรับรถได้ จำนวน ๑,๐๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 2) ​​
             ๓.๔) ทิศตะวันตก จำนวน ๑ แห่ง คือ เซ็นทรัล เวสต์เกต รองรับรถได้ จำนวน ๑,๐๐๐ คัน
             ๓.๕) รอบใน จำนวน ๒ แห่ง คือ
                    ๓.๕.๑ สโมสรตำรวจ รองรับรถได้ จำนวน ๔๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 1)
                    ๓.๕.๒ แอร์พอทลิ้งค์ มักกะสัน รองรับรถได้ จำนวน ๑,๐๐๐ คัน (ส่งจุดที่ 1) โดย ขสมก. จะจัดรถ Shuttle Bus เพื่อ รับ-ส่ง จากจุดจอดรถมายังสนามหลวง
      ๔. กรณีการให้บริการรถรางรับ-ส่งประชาชนบริเวณสนามหลวง ของ กรุงเทพมหานคร ให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
             ๔.๑) รถที่ให้บริการ จำนวน ๔ คัน แบ่งเป็น
                     ๔.๑.๑ รถรางชั้นเดียว จำนวน ๒ คัน รองรับผู้โดยสารได้คันละ ๓๕ คน
                     ๔.๑.๒ รถลอนดอนบัส ๒ ชั้น จำนวน ๒ คัน รองรับผู้โดยสารได้คันละ ๗๐ คน
             ๔.๒) เส้นทางที่ให้เดินรถราง ในวันเสาร์ที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ (จุดรับ-ส่ง บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ) เริ่มต้นจากพิพิธภัณฑ์ฯ – เลี้ยวซ้ายซอยราชินี – ถนนพระอาทิตย์ – ถนนพระสุเมรุ ป้อมมหากาฬ - อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย – ถนนราชดำเนินกลาง - แยกผ่านภิภพ – ซอยราชีนี – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ (วน)
     ๕. กรณีที่ประชาชนเดินทางเป็นคณะโดยรถบัส ให้ขับรถส่งประชาชนได้ ๒ จุด คือ
              ๕.๑) หน้าโรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง
              ๕.๒) หน้ากองสลากเก่า ถนนราชดำเนินกลาง เมื่อส่งประชาชนแล้วให้นำรถไปจอดในพื้นที่ที่กำหนดให้ ๕ จุด คือ
                     ๕.๒.๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๑ จำนวน ๔๐๐ คัน
                     ๕.๒.๒ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ จำนวน ๕๐๐ คัน
                     ๕.๒.๓ ถนนกาญจนาภิเษก จำนวน ๕๐๐ คัน
                     ๕.๒.๔ สถานีขนส่งสายใต้เก่า จำนวน ๑๕๐ คัน
                     ๕.๒.๕ ถนนไฟฉาย - ถนนกาญจนาภิเษก จำนวน ๕๐๐ คัน
     ๖. ข้อเสนอแนะการเดินทางในระบบขนส่งมวลชนเพิ่มเติม
              ๖.๑) การเดินทางโดยรถไฟ (รฟท.) - ลงสถานีหัวลำโพง ต่อรถ Shuttle Bus ของ ขสมก. - ลงสถานีธนบุรี ต่อเรือท่าน้ำศิริราช เพื่อขึ้นท่าช้าง
              ๖.๒) การเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS - ลงสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ, สถานีวงเวียนใหญ่ ต่อรถ Shuttle Bus ของ ขสมก.
              ๖.๓) การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT - ลงสถานีหัวลำโพง ต่อรถ Shuttle Bus ของ ขสมก.
              ๖.๔) การเดินทางทางเรือ - แม่น้ำเจ้าพระยา ขึ้นท่าช้าง - คลองแสนแสบ ขึ้นท่าผ่านฟ้า - คลองผดุงกรุงเกษม ขึ้นท่าเทเวศร์ สอบถามข้อมูลเส้นทาง แจ้งอุบัติเหตุจราจร และข้อมูลสภาพจราจรเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ควบคุมและ สั่งการจราจร (บก.๐๒) หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๙๗ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง หรือ WWW.TRAFFICPOLICE.GO.TH
 
 
 
เกรียงไกร พันธิวานนท์ /ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ / บรรณาธิการข่าว
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th