กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวประชาสัมพันธ์
แต่งกายไว้ทุกข์สุภาพ สีดำ เข้าถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ

วันที่ 28 ต.ค. 2559 14:02:54

ข่าวที่......118...../๒๕๕๙
วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา....14.05..น.
 
ผู้เข้าถวายบังคมพระบรมศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สีดำ
         จากการที่ประชาชนได้โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดการแต่งกายที่ถูกต้องเพื่อเข้าถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป
 
          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ผู้ที่จะเข้าถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ต้องแต่งกายสุภาพไว้ทุกข์สีดำ ชุดชาวเขาสำหรับชาวเขา ชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือ ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ ในส่วนของผู้ชายให้สวมเสื้อมีปกสีดำ กางเกงขายาวสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ งดเว้นกางเกงยีนส์ ส่วนผู้หญิงให้สวมชุดสุภาพสีดำ มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่า หรือผ้าถุง รองเท้าหุ้มส้นสีดำ งดเว้นกระโปรงยีนส์ รวมถึงเพศที่สาม ให้แต่งกายไว้ทุกข์สีดำสุภาพตามสรีระร่างกายในปัจจุบัน
        ประชาชนสามารถเข้าถวายบังคมพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2559 เวลา 08.00 -21.00 น. ทั้งนี้ต้องรับบัตรคิวก่อนเข้าถวายบังคม ณ บริเวณวัดมหาธาตุ ถนนหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพียงแห่งเดียวเท่านั้น
นรมน นันทมนตรี กิจจานนท์/ข่าว
อรวิน บุตรวงศ์ /บรรณาธิการข่าว
จำนวนคนอ่าน 3621 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th