กรมประชาสัมพันธ์
Untitled Document
หน้าแรก คลิปเสียง คลิปภาพ คลิปวีดีโอ ภาคภาษาอังกฤษ
ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป >> ที่ติดต่อ
ติดต่อ

วันที่ 20 ต.ค. 2559
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เลขที่ ๙ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม ๖ เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ ชั้น ๑ อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์
 
ช่องทางการสื่อสาร
 
โทรศัพท์ 0 2618 -3600 อัตโนมัติ 10 คู่สาย
โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th
Twitter : /prd_official
IG : thprdept
Facebook : www.facebook.com/prdofficial
สายด่วน 1257 โทรสาร 0 2618 2357
Website : www.prd.go.th