กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนผังและแบบแปลนเพื่อติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ LS/DME

วันที่ 20 ก.ย. 2559 )
 

ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนผังและแบบแปลนเพื่อติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ LS/DME 
วันนี้ ( 20 กันยายน 2559 ) เวลา 10.30 น ณ ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดขอนแกน นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานประชุม คณะทำงานจัดทำแผนผังและแบบแปลนเพื่อติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ LS/DME
คณะกรรมการสำรวจและจัดหาพื้นที่เครื่องช่วยการเดินอากาศ LS/DME ณ ท่าอากาศยานจังหวัดขอนแก่น ได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนผังและแบบแปลนเพื่อติดตั้งระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศดังกล่าว โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงาน มีหน้าที่สำรวจและจัดหาพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ จัดทำแผนผังและแบบแปลนเพื่อติดตั้งระบบฯ รายงานผลให้คณะกรรมการสำรวจและจัดหาพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบฯ ที่ท่าอากาศยานขอนแก่นทราบ ซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้ลงพื้นที่สำรวจและทำแผนที่ทางด้านทิศเหนือของท่าอากาศยานขอนแก่น ในการขยายพื้นที่การดำเนินการติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศ ในเบื้องต้นต้องลื้อถอนคลับเฮาท์และสนามกอล์ฟบางส่วนที่อยู่ในแนวเขตของกองทัพบก ค่ายสีหราชเดโชไชย ซึ่งในที่ประชุมได้ปรึกษาหารือและเสนอให้บริษัท วิทยุการบิน เป็นผู้รับผิดชอบทำแผนผังอาคารและทำหนังสือไปทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เพื่อประสานงานไปยังค่ายสีหราชเดโชไชย เพื่อขออนุญาตทำการลงพื้นที่วัดระยะที่ชัดเจน เพื่อลดการกระทบต่อการลื้อถอนคลับเฮ้าท์ในแนวเขตสนามกอล์ฟ ทั้งนี้เพื่อจะได้พิจารณาตามขั้นตอนการใช้ประโยชน์ร่วมกันต่อไป เครื่องช่วยการเดินอากาศ (Air Navigation Aids) และ วิทยุสื่อสารการบิน (Aeronautical Communication Equipments) กิจการงานด้านการบินนั้นไม่ว่าจะเป็นกิจการทางด้านทหารหรือพลเรือนก็ตาม ปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้การบินเป็นไปได้ด้วยดีและเป็นไปโดยปลอดภัย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จะต้องมีอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนอากาศยานและทางพื้นดินที่สามารถบอกให้นักบินหรือผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศทราบตำแหน่งของอากาศยานว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใด ทิศทางใด มีระยะห่างจากสนามบินเท่าไหร่ บอกความสูงของอากาศยาน บอกที่ตั้งของสนามบินหรือที่หมายที่จะไปลง บอกเส้นทางการบิน หรือกรณีสภาพอากาศเลวนักบินมองไม่เห็นสนาม หากมีการติดตั้งเครื่องช่วยในการร่อนลงเป็นตัวช่วยให้นักบินสามารถนำอากาศยานลงได้ด้วยความปลอดภัย และยังมีอุปกรณ์เครื่องช่วยการเดินอากาศชนิดอื่น ๆ อีกที่สามารถติดตั้งเพื่อจุดประสงค์ของการสัญจรทางอากาศ ให้มีความสะดวกและปลอดภัย อุปกรณ์ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเรียกว่า "เครื่องช่วยการเดินอากาศ” (Air navigation Aids) อากาศยานซึ่งพร้อมที่จะทำการบินหรือที่ทำการบินอยู่ในอากาศจะต้องติดต่อสื่อสารกับหอควบคุมการบินได้ตลอดเวลา หรือแม้แต่ระหว่างสนามบินต่อสนามบินจะต้องสามารถติดต่อสื่อสารและรับ – ส่ง ข่าวต่าง ๆเกี่ยวกับการบินได้ตลอดเวลาเช่นกัน อุปกรณ์ที่ใช้ติดต่อสื่อสารดังกล่าวนี้ เรียกว่า "วิทยุสื่อสารการบิน” (Aeronautical Communication Equipments)
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode