กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย

วันที่ 20 ก.ย. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย  

         วันนี้ ( 20 กันยายน 2559 ) เวลา 09.00 น  นายประเสริฐ  ลือชาธนนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานพิธีวางพานพุ่มถวายราชสัการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เนื่องในวันสถาปนารัฐวิสาหกิจไทย  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  การจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทยประจำปี พ.ศ.2559   รัฐวิสาหกิจมีบทบาทอย่างสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาของประเทศเป็นพลังหลักในการใช้นโยบายของรัฐเพื่อความผาสุกของประชาชน บริการสาธารณะเพื่อประชาชนในลักษณะต่าง ๆ ผูกพันกับค่าครองชีพ ความเป็นอยู่ของประชาชน มีความใกล้ชิดกับประชาชนคนไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน   เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของรัฐวิสาหกิจที่   วันที่ 20 กันยายนของทุกปีเป็น ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว   พร้อมกับร่วมกันสดุดีให้กับพระองค์ท่านที่ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลในการวางรากฐานทางเศรษฐกิจให้กับประเทศโดยใช้งบประมาณและกลไกของรัฐในการจัดแจง แบ่งปัน กระจายความสุขความเจริญให้แก่สังคมไทย โดยได้ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภค สาธารณูปการหลายแห่ง เพื่อมอบหมายภารกิจให้จัดทำบริการสาธารณเพื่อประชาชน อาทิ กิจกการรถไฟ ประปา ไปรษณีย์ โทรศัพท์ โรงพยาบาล สถานศึกษาฯลฯ และเหล่าพสกนิกรต่างน้อมถวายพระสมญานามพระองค์ท่านว่า "พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย"การจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทยใน ในโอกาสวันมหามงคล 20 กันยายน ตระหนักและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย คือพระพุทธเจ้าหลวง พระปิยมหาราชเจ้า ที่พระองค์ทรงสถาปนารัฐวิสาหกิจที่เป็นเส้นโลหิตของประเทศและเพื่อให้เกิดประโยชน์สุข ต่อประชาราษฎร์ี่เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการดำรงชีพของประชาชน และความมั่นคงของชาติ ด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อาทิ การรถไฟ การไฟฟ้า ประปา ไปรษณีย์ โทรศัพท์ การท่าเรือฯ

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode