กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 11/2559

วันที่ 30 ส.ค. 2559 )
 

               จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 11/2559ผลงานเน้นโครงการเพิ่มศักยภาพเชิงรุกค่ายเยาวชนร่่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
             วันนี้( 30 สิงหาคม 2559) เวลา 14.00 น ณ ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 2 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 11/2559 เพื่อเป็นกลไกลในการอำนวยการ ประสานงาน เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ไปเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย ในห้วงเดือนสิงหาคม 2559สรุปผลการดำเนินการจับคดียาเสพติด 1,320 คดีส่วนมากเป็นยาบ้า กัญชา สารระเหยและไอซ์พบมากขึ้น ยึดทรัพย์ 21 ล้านบาทเศษ ตรวจจุด 26 แห่งพบยาเสพติดการบำบัดฟื้นฟูทุกระบบ 4,695 คน รณณรงค์ประชาสัมพันธ์สถานประกอบการมาตรฐานป้องกันยาเสพติด 341 แห่ง โรงงานสีขาว 35แห่ง อบรมค่ายทักษะชีวิตเยาวชนในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกเขตพื้นที่การศึกษา ร้านเกมส์สีขาว 119 แห่ง ขับเคลื่อนดำเนินการTO BE NUMBER ONE ชุมชน 6 อำเภอ อ.หนองเรือ หนองนาคำ แวงน้อย แวงใหญ่ ภูเวียง เวียงเก่า โครงการเพิ่มศักยภาพเชิงรุกค่ายเยาวชนรา่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 100 คน

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

       

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode