กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นสรุปการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

วันที่ 30 ส.ค. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นสรุปการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดขอนแก่น ปี 2559

        จังหวัดขอนแก่นสรุปการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดขอนแก่น ปี 2559 และจัดทำแผนขับเคลื่อนงานTO BE NUMBER ONE ปี 2560
นายเชิดชัย อริยานุชิตกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นสรุปการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) จังหวัดขอนแก่น ปี 2559 และจัดทำแปนขับเคลื่อนงานTO BE NUMBER ONE ปี 2560 ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และแบ่งกลุ่มปฏิบัติการถอดบทเรียนจากการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดปี 2559 การดำเนินการชมรม 2559และจะดำเนินการต่อปี 2560 เน้นด้านการประชาสัมพันธ์ มีศูนย์ประชาสัมพันธ์ตั้งอยู่ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1ประชาสัมพันธ์จังหวัดหน่วยประสานงาน สนับสนุนวิทยากร เรื่องโครงสร้างคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ ความคลอบคุม นโยบายยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการสถานศึกษาควบคู่กับชุมชน เร่งดำเนินการ
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นกล่าวว่า กรอบดำเนินการยุทธศาสตร์ที่ 1 การณรณงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ยุทธสาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับเยาวชน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการประกวดชมรม ระดับประเทศ จังหวัด ภาค การประกวด DANCERCISe การประกวด IDOL ปี 2559 งานTO BE NUMBER ONE ชุมชนมีการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง และ ชมรมTO BE NUMBER ONE ในสถาบันการศึกษามัธยมศึกษาครบทุกโรงเรียน ประถมศึกษาร้อยละ 80 
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

        
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode