กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2560ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้ที่จะมารับรางวัลแห่งเกียรติยศรางวัลเจ้าฟ้า มหาจักรี

วันที่ 10 ส.ค. 2559 )
 

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ขอนแก่น ประจำปี 2560ชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้ที่จะมารับรางวัลแห่งเกียรติยศรางวัลเจ้าฟ้า มหาจักรี

                 วันนี้ ( 10 สิงหาคม 2559 ) เวลา 10.00 น ห้องประชุมเขตพื้นที่การศึกษาเขต1 ขอนแก่น ดร.เชิดศักดิ์ ศรีสง่าชัย ผอ.สปพ.เขต1 ขอนแก่น เป็นประธานชี้แจงขั้นตอนการสรรหาผู้ที่จะมารับรางวัลแห่งเกียรติยศรางวัลเจ้าฟ้า มหาจักรี ของจังหวัดขอนแก่น กรรมการระดับจังหวัดร่วมประชุม  การคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ขอนแก่นสามารถเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกจำนวน 4 คน ภายในเดือนธันวาคม 2559 และเสนอชื่อเข้าส่วนกลาง ช่วงเดือนเมษายน 2560 ประกาศผลรับรางวัล 10 ตุลาคม 2560 คระกรรมการระดับจังหวัดขอนแก่น ดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกระหว่างเดือนสิงหาคม -ธันวาคม 2559 ปี 2558 พิจารณาเอกสารการนำเสนอข้อมูลเชิงประจักษ์ได้คัดเลือกครู 4 ท่านคือ นายประมวล พิมพ์เสน นายผอง เกตุพิบูลย์ นางยิ่งลักษณ์ งามดี นางอุทิศ สมใจ 4 ท่านได้รับรางวัลขวัญศิษย์ ปี 2560 ครั้งที่ 2 มูลนิธิรางวัลสมเด็จเเจ้าฟ้ามหาจักรี ประกาศรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลนานาชาติ Princess Maha Cgaki Award เป็นรางวัลนานาชาติ มอบแก่ครูผู้ทุ่มเทการปฎิบัติงาน ต่อวงการศึกษา พัฒนาคน ประเทศกลุ่มเอเชียประวันออกเฉียงใต้ 11 ประเทศ ประเทศละ 1 รางวัล เหรยญรางวัล ประกาศนียบัตรและ รางวัลละ 10,000 เหรียญสหรัฐ ปฏิทินดำเนินการ คณะอนุกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จำนวน 10 คณะ ภายใน 5 สิงหาคม 2559และเชิญประชุมคณะอนุกรรมการในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ได้แจกโปสเตอ์รณรงค์แก่สื่อมวลชน เผยแพร่ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อบุคคล อย่างต่อเนื่อง และตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น 
ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร  เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode