TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช”

วันที่ 18 ต.ค. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ด้วยในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้กำหนดจัดงานพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี การแต่งกาย ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบปกติขาวสวมหมวก หรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว เหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกชมรม มูลนิธิ สมาคม กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา แต่งเครื่องแบบตามสังกัด บุคคลทั่วไป แต่งกายสุภาพ โดยขอให้ทุกหมู่เหล่าไปพร้อมกันบริเวณที่ประกอบพิธี เวลา ๐๗.๓๐ น.
จำนวนคนอ่าน 124 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode