กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สสวท. จัดงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2559 “โลกแห่งการสื่อสาร” ให้โอกาสเด็กปฐมวัย จ.สตูล

วันที่ 24 มิ.ย. 2559 )
 

          วันที่ 24 มิถุนายน 2559  นายภัทรพนธ์  รัตนพิเชษฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดงาน วันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2559 (Little Scientists Day 2016)  ภายใต้หัวข้อ "สนุกสุขสันต์กับกิจกรรมโลกแห่งการสื่อสาร”   ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลสตูล จ.สตูล   ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักในความสำคัญของการสื่อสารในชีวิตประจำวัน  ผ่านการทำกิจกรรมนอกห้องเรียนในลักษณะต่าง ๆ    โดยมีนายนิสิต  ชายภักตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล กล่าวรายงาน 
          สำหรับงานวันนักวิทยาศาสตร์น้อย ปี 2559  จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4    โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สสวท.)    เพื่อให้โอกาสแก่ครูผู้สอนและนักเรียนระดับปฐมวัยในจังหวัดสตูลได้รับการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ในนักเรียนปฐมวัยจากเครือข่ายวิทยากรท้องถิ่น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และ สตูล)  
          กิจกรรมในงานจัดเป็นฐานส่งเสริมประสบการณ์เรียนรู้นักเรียนระดับปฐมวัยในเรื่องของการสื่อสารตั้งแต่ยุคอดีตกาลจนถึงยุคดิจิทัล   อาทิ  1) ฐานการสื่อสารในอดีตถึงปัจจุบัน    2) ฐานการสื่อสารด้วยเสียง   3) ฐานการสื่อสารด้วยสีหน้าและท่าทาง  4) ฐานการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์   และ 5) ฐานการสื่อสารยุคดิจิทัล    โดยให้ครูผู้สอนและนักเรียนปฐมวัยเข้าไปเรียนรู้ร่วมกันในแต่ละฐาน   ซึ่งจะเป็นการเรียนรู้ที่ให้ความสนุกสนานผ่านประสบการณ์จริงที่สร้างความเข้าใจและความประทับใจให้แก่เด็ก ๆ 
          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร   ผอ.สสวท. กล่าวว่า ว่า โลกการศึกษาจะต้องเรียนรู้ด้วย การสื่อสารที่จะต้องเรียนรู้และใช้เป็นเพื่ออยู่เป็น อยู่ได้อย่างมีความสุข  ผลจากการเรียนการสอนยกระบวนการวิทยาศาสตร์และการจดบันทึก  ส่งผลให้ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลสตูลนั้น ส่งผลให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ให้เหตุให้ผล ที่นอกเหนือจากการอ่านออก เขียนได้  ถือเป็นความสุขที่เห็นผลงานที่ดีของผู้เรียน  ไม่ว่าเด็กที่ไหนก็เรียนวิทยาศาสตร์ได้เก่ง  เพราะ ผอ.โรงเรียนและครูผู้สอนนั่นเอง.
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode