กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 79/2559 กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างประกาศ และกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือรองรับการใช้หมายเลข IMO เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง

วันที่ 23 มิ.ย. 2559 )
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า
 
กรมเจ้าท่า จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพิจารณาร่างประกาศและกฎข้อบังคับ      สำหรับการตรวจเรือรองรับการใช้หมายเลข IMOเพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง โดยมีนายศรศักดิ์ แสนสมบัติ                         อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นประธานในพิธี ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า
ด้วยกรมเจ้าท่าจะออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ ให้เรือประมงที่มิได้ต่อด้วยไม้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 100 ตันกรอสส์ขึ้นไป ใช้หมายเลข IMO (IMO Number) เพื่อเป็นเอกลักษณ์สำหรับเรือประมง โดยสอดคล้องกับแนวทางขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ รวมทั้งข้อมติสมัชชาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO Resolution) ที่ A.1078 (28) โดยหมายเลขดังกล่าวจะเป็นมาตรฐานสากล และคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าเรือจะมีการเปลี่ยนชื่อเรือ เจ้าของเรือ หรือสัญชาติเรือไปอย่างไรก็ตาม ตลอดจนคงอยู่ไปจนกว่าเรือจะสิ้นสภาพ ซึ่งจะมีประโยชน์  ในการตรวจสอบย้อนกลับ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ การตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวังการทำการประมง มิให้เป็นการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม
หมายเลข IMO เป็นหมายเลขที่ออกโดย IHS Maritime โดยจะขึ้นต้นด้วยคำว่า IMO (เช่น IMO 8712345) กรณีเรือที่ต่อขึ้นใหม่ สามารถขอหมายเลข IMO ได้ ในระหว่างการทำสัญญาต่อเรือ หรือในระหว่างขั้นตอนการต่อเรือ กรณีเรือที่มีอยู่เดิมสามารถขอหมายเลข IMOได้ในระยะเวลาที่เหมาะสมเช่นในช่วงของการต่ออายุใบสำคัญรับรองต่างๆ เป็นต้น                       เรือประมงที่สามารถขอหมายเลขIMO ได้ ต้องเป็นเรือที่มิได้ต่อด้วยไม้ ซึ่งมีขนาดตั้งแต่ 100 ตันกรอสส์ ขึ้นไป                                            ขั้นตอนการขอรับหมายเลขIMO ทำได้ 2 กรณี ได้แก่ กรณีที่ (1.) ขอรับโดยตรงจาก HISMaritime ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.imonumbers.lrfairplay.com กรณีที่ (2.) ขอรับผ่าน กรมเจ้าท่า โดยจัดเตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเจ้าของเรือ และเอกสารสำเนาใบอนุญาตใช้เรือ สำเนาใบทะเบียนเรือไทย นำไปติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ หรือสำนักมาตรฐานเรือ กรมเจ้าท่า 1278 ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักมาตรฐานเรือ กลุ่มวิศวกรรมเรือและนวัตกรรม หมายเลขโทรศัพท์                0 2233 1311 – 8 ต่อ 223 , 361
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode