กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นแจ้งขอนแก่นประสบภัย 16 อำเภอ 61 ตำบล 432 หมู่บ้านมีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัย 68 ครั้ง

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 )
 

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นแจ้งขอนแก่นประสบภัย 16 อำเภอ 61 ตำบล 432 หมู่บ้านมีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัย  68 ครั้ง

      

            จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.ขก.) ครั้งที่ 5/2559มีผู้ประสบภัยในพื้นที่ 16 อำเภอ 61 ตำบล 432 หมู่บ้านมีผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัย  68 ครั้ง

            วันนี้( 2 มิถุนายน 2559) เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั่น 2 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดขอนแก่น (ก.ช.ภ.จ.ขก.) ครั้งที่ 5/2559

นายธีระยุทธ์  จันทร์ดิษฐวงศ์ ป้องกันและบรรเทาสาะรรภัยจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น มีผู้ประสบภัยจำนวน 16 อำเภอ 61 ตำบล 432 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อนกว่า 65,548 ครอบครัว    คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่น ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ภัยแล้ง จำนวน 16 อำเภอ 61 ตำบล 432 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 65548 ครัวเรือนและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีวาตภัย 68 ครั้งในพื้นที่ 21 อำเภอ ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 97 ตำบล 304 หมู่บ้าน 2,808 ครัวเรือน ทางคณะกรรมการมีมติ ให้อำเภอดำเนินการให้ความช่วยเหลือภายในวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดสรรให้ ถ้าเงินได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอให้อำเภอขอรับการสนับสนุนโดยตรงจากทางจังหวัดต่อไป

 

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่นเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode