กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด น 1 เดือน จำนวน 190 ราย.

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 )
 

จังหวัดขอนแก่นมีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด  น  1 เดือน จำนวน 190 ราย.
       พ.ต.ท. สมชาย โตเจริญ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 และได้เปิดให้มีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ซึ่งนับเป็นวันแรกของการลงทะเบียนมีประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงได้ทยอยมาลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้น โดยระหว่างวันที่ 1 – 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 15.01 น. มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด จาก 2 ช่องทาง คือ การยื่นต่อสำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น  และการใช้ช่องทางการลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ต สำหรับจังหวัดขอนแก่น จำนวน 190 ราย อย่างไรก็ตามการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด ยังสามารถลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่องโดยผ่าน 3 ช่องทาง ตามห้วงระยะเวลา ดังนี้ยื่นด้วยตนเอง สำหรับกรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต และที่ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทนยื่นทางไปรษณีย์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24 นาฬิกาของวันที่ 30 มิถุนายน 2559อย่างไรก็ตาม สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ยื่นคำขอลงทะเบียนได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการหลงลืม ซึ่งระบบการลงทะเบียนออกเสียงนอกเขตจังหวัดได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างมากซึ่งสามารถยื่นผ่านทางช่องทางอินเทอร์เน็ต ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นด้วยตนเองที่สำนักทะเบียนอำเภอ หรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

       


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode