กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องผลการประกวดภาพถ่าย ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน ปี 2559

วันที่ 25 พ.ค. 2559 )
 

ประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องผลการประกวดภาพถ่าย ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน ปี 2559

     นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องผลการประกวดภาพถ่าย ขอนแก่นดินแดนแห่งดอกคูน ปี 2559 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดขอนแก่น มีผู้ส่งภาพ 27 ราย จำนวน 192 ภาพและมีการตัดสินไปเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมลาวิลล่า ถนนชาตะผดุง อ.เมือง ขอนแก่น รางวัลที่ 1 นายวรดิเรก มรรคทรัพย์ บ้านเลขที่ 171/1 1087ถนนประดิษพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ รับรางวัลกล้อง CANNON EOS M 10 KITมูลค่า 18,900 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่ 2 นายไพศาล เสงี่ยมศรี ๊๋๊ิั์ บ้านเลขที่ 191/1 ถนนศิลปสนิท ิั์ตำบลในเมือง อ.เมือง จังหวัดขอนแก่นุ รับรางวัลกล้อง CANNON XUS 180 มูลค่า 6,900 บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลที่ 3 นายวชิระ ทาสี ี่ี๊๋๊ิั์้บ้านเลขที่ 130/1 ิิิั์ืหมู่ 3 ตำบลพระลับ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่นุ รับรางวัลกล้อง CANNON XUS 175 มูลค่า 5,900 บาท พร้อมเกียรติบัตรและรางวัลชมเชย 3 รางวัลเงินสด 1,000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 1. นายประสบชัย จันตก บ้านเลขที่ 604/57ม.11 ตำบลบ้านเป็ด อ.เมือง ขอนแก่น 2. นายทรงพล กลิ่นสุคนธ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หอพักเชียงยืน ตำบลขามเรียง อ.กันทรวิชัย มหาสารคาม 3.นายแสงชัย เตชะสุภาพร เลขที่ 298 /127-128 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ ภาพถ่ายขอชมได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น โทร043-246753หรือE-MAIL KHONKAEN @ doae.go.th 
ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode