กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกต.ปทุมธานีประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกเสียง ประจำเขตเลือกตั้ง

วันที่ 11 พ.ค. 2559 )
กกต.ปทุมธานี
 

กกต.ปทุมธานีประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกเสียง ประจำเขตเลือกตั้ง เชิญร่วมตรวจสอบคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้าม

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการออกเสียง ประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติ

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียง ประจำเขตเลือกตั้งจังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ปรากฏว่ามีบุคคลสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 13 คน ดังนี้ 1.นายพัฒนะ งามสูงเนิน 2.นายประจักษ์ เปรมจิตต์ 3.นายพระพฤทธิ์ บุญอำไพ 4.นายชูชีพ นิ่มเฉลิม 5.นายสิระ เจนจาคะ   6.พันเอก ไพศาล หน่ายมี 7.พันตรี มานพ เหล็กไหล 8.นายปกิจ พรหมายน 9.นายปกรณ์พัฒน์ เทพเอื้อตระกูล 10.นายเฉลิม อินรีย์ 11.นายผาชัย โปรียานนท์ 12.นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล 13.นางยุวดี บำรุงบุตร เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง จังหวัดปทุมธานีให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามและประวัติพฤติการณ์ของผู้สมัคร โดยขอให้แจ้งข้อมูลว่าบุคคลใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม (พร้อมหลักฐานถ้ามี) ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดปทุมธานี ทางไปรษณีย์ หรือทางโทรสารหมายเลข 02-593-3907 ภายในสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศ(วันที่ 11 พค.59)
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode