กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นกำหนดศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ

วันที่ 3 พ.ค. 2559 )
 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดขอนแก่นกำหนดศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด ในการลงคะแนนออกเสียงประชามติ

                 นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิด เผยว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 โดยเปิดการลงทะเบียนออกเสียงตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. จังหวัดขอนแก่นได้มีประกาศกำหนด สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัด

               นายอภินันท์ จันทร์อุปละ  ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่า ในการลงคะแนนออกเสียงประชามติสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ มีสัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 5 ปี อายุไม่ต่ำกว่า18 ปี บริบูรณ์ในวันออกเสียงคือผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 9 สิงหาคม 2541 มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน คือเข้ามาอยู่หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัด ซึ่งช่องทางการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ1. ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ สามารถยื่นคำขอเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มได้โดยมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทน2. ยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญเริ่ม 1 พค-30 มิถุนายน 25593. ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24 นาฬิกาของวันที่ 30 มิถุนายน 2559 4. การลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัดครั้งนี้เป็นการลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด ผู้มีสิทธิออกเสียงท่านใด สงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด-ขอนแก่น283/65 หมู่ที่ 13 ถนนศุนย์ราชการ อ.เมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์/โทรสาร 043-234923-5 หรือ http://khonkaen.etc.go.thหรือ E-mail :Khonkaen@etc.go.th

 

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

       


เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode