เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย
"ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"

วันที่ 13 ต.ค. 2554 )
 
ตามที่ประเทศไทยได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติน้ำท่วมในหลายพื้นที่ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน มหาวิทาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและปัจจัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมดังกล่าว จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งยังขาดเครื่องอุปโภค บริโภค น้ำดื่ม อาหาร เสื้อผ้า ผ้าห่ม และอื่นๆอีกมาก ซึ่งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งอยู่ที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ตั้งแต่เวลา09.00-19.00 น. โดยร่วมบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองพัฒนานักศึกษา 044-009009 ต่อ 1504
จำนวนคนอ่าน 454 คน จำนวนคนโหวต 0 คน