กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
กกตขอนแก่นเตรียมแผนรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้

วันที่ 31 มี.ค. 2559 )
 

กกตขอนแก่นเตรียมแผนรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้

 

               นายอภินันท์ จันทรอุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า  จังหวัดขอนแก่น มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ รองจาก กรุงเทพฯ อุบลราชธานี และนครราชสีมา ตามลำดับ ซึ่งข้อมูลจาก ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 ระบุ ประเทศไทยมีจำนวนประชากรรวม 65,729,098 คน โดยในจำนวนนี้จังหวัดขอนแก่น มีประชากรทั้งสิ้น 1,798,014 คน ซึ่งจำนวนประชากรที่ยกขึ้นมานี้เป็นโจทก์ใหญ่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น จะต้องรณรงค์เชิญชวนให้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มาร่วมออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งกำลังจะมาถึงนี้ให้ได้ถึงร้อยละ 80 ตามเป้าหมาย เพื่อชักชวนให้ร่วมเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์ออกเสียงราว 1.4 ล้านคนไปร่วมออกเสียงประชามติฯ ซึ่งจะมีขึ้นในต้นเดือนสิงหาคมนี้ (เบื้องต้นกำหนดไว้ในวันที่ 7 ส.ค. 59)   นายอภินันท์ จันทรอุปละ กล่าวว่าได้เตรียมแผนการดำเนินงานในการประชาสัมพันธ์รณรงค์ในหลากหลายรูปแบบโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สำหรับจังหวัดขอนแก่นใช้คำขวัญในการรณรงค์ คือ "คูนล้านดอก...ไปออกเสียงประชามติ" ซึ่งก็มาจากดอกคูนที่เปรียบเสมือนคนในจังหวัดขอนแก่นที่มีจำนวนล้านกว่าคน ซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของระดับประเทศที่ว่า "ดอกไม้ 65 ล้าน บานสะพรั่ง

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode