กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

วันที่ 30 มี.ค. 2559 )
 

โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ                          สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙

          จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๙

          นายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่น กำหนดจัดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ  ๒ เมษายน ๒๕๕๙  ในระหว่างวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ณ วัดศรีนวล อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในวันศุกร์ที่ ๑  เมษายน ๒๕๕๙  เวลา๑๕.๐๐ น. มีการเคลื่อนขบวนเฉลิมพระเกียรติ ขบวนพระเวสสันดรชาดกและขบวนแห่นาค โดยขบวนแห่ทั้งสามขบวนจะเริ่มเคลื่อนขบวนมาจากสวนดอกคูน รึมบึงแก่นนคร ส่วนในวันเสาร์ ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๙ น. จะเป็นพิธีเปิดโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกและบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีโบราณ อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติให้คงอยู่สืบไปและช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่น

ข่าว/พิมพ์  นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 

 

 

 

 

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode