กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59

วันที่ 30 มี.ค. 2559 )
 

โครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59

                  จังหวัดขอนแก่นโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 มาตรการทื่ 4 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ด้านเกษตรอื่นๆและนอกภาคเกษตร โครงการปรับปรุงบำรุงฝายน้ำล้น บ้านหินลาด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

                   นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 ที่บ้านหินลาด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพองวันที่ 29 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น นายศุภชัย ลีเสาสูง นายอำเภอน้ำพอง ให้การต้อนรับ ว่าที่รท.วรวุฒิ ขอดจันทึก เกษตรจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า   จังหวัดขอนแก่นโครงการขุดลอกกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชน เพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี2558/59 มาตรการทื่ 4 ระยะที่ 2 ครั้งที่ 1 ด้านเกษตรอื่นๆและนอกภาคเกษตรตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6 ตุลาคม 2559 เห็นชอบโครงการบูรณาการตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและโครงการจัดทำแผนชุมชนเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตแล้งปี 2558/59ใน 8 มาตรการ โครงการปรับปรุงบำรุงฝายน้ำล้น บ้านหินลาด ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

 

ข่าว/พิมพ์ นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น

 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode