กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด

วันที่ 30 มี.ค. 2559 )
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด

 

 จังหวัดขอนแก่นประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2559 ช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของสวนกับคนกรีดยาง

 นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยว่าตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 เห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางและเพื่อช่วยค่าครองชีพคนกรีดโดยให้การยางแห่งประเทศไทยดำเนินการขึ้นทะเบียนบัญชีเจ้าของสวนยางผู้เช่าสวนยางและคนกรีดยาง  ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง ในส่วนของจังหวัดขอนแก่นมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3,170 ครัวเรือน พื้นที่ 41,767 ไร่ ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการบริหารโครงการระดับอำเภอ 2,882 ครัวเรือน พื้นที่ 37,262 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90.91 มีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 2,765 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.22 รวมยอดเงินที่โอนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง เป็นเงินกว่า 44 ล้านบาทโดยโอนผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสอบถามรายละเอียดที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4330-6512

< 

ข่าว/พิมพ์   นายคันฉัตร เพียรวิจัยธรณี ส.ปชส.ขอนแก่น
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode