TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 

ขอเชิญนิติ นักศึกษา ส่งผลงานแอนิเมชันเข้าร่วมการประกวดเยาวชนสร้างสรรค์สื่อแอนิเมชันไทย (Young Animator contest) ในหัวข้อ "Trust in Thailand" ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. - 30 มิ.ย. 59 ดูรายละเอียด thainews.prd.th/en โทร 0-2248-8638,0-2248-8617 / สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ EGA ขอเชิญชวนดาวน์โหลดฟรี! แอปพลิเคชัน G-News ข่าวสารภาครัฐที่ส่งตรงถึงมือคุณ แอปฯเดียวครบทุกเรื่องราว เชื่อถือได้ ไม่พลาดข่าวสำคัญ สามารถติดตามข้อมูลและบริการภาครัฐอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.GovChannel.go.th / ภาษีไปไหน! รู้ลึก รู้จริง การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ทุกโครงการทั่วประเทศ คลิกเลย เว็บไซต์ govspending.data.go.th พร้อมแจ้งเบาะแสทุจริตได้ทันทีภายในเว็บ / 

เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ผู้เช่าที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 11 ต.ค. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี จึงได้สำรวจพื้นที่ที่จัดให้เช่าของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบอุทกภัย พบว่า มีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอศรีประจันต์ และอำเภอบางปลาม้า ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงได้รายงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของกรมธนารักษ์ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเช่ากับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๗๘ ราย คิดเป็นเงินค่าเช่าที่ได้รับการยกเว้นทั้งสิ้น จำนวน ๙๐,๐๓๐ บาท โดยได้แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุซึ่งประสบอุทกภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกราย หากมีผู้เช่าที่ราชพัสดุรายใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีที่สำรวจพบ ขอให้นำหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับไปแจ้งภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๐๘๙
จำนวนคนอ่าน 87 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode