TH EN
กรมประชาสัมพันธ์
เพื่อเป็นการเตรียมการ และอำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ประชาชน ผู้ที่ลงทะเบียน “ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD” ในเขต กทม. ขอให้ตรวจสอบ วัน และ เวลา ในการรับมอบของพระราชทาน ที่ สนามศุภชลาศัย ได้ทางเว็บไซต์ www. bikefordad2015.com ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 575 6629–30  / ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณท้องสนามหลวง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานครและสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศ / ขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองประจำแห่งวันพระบรมราชสมภพของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดเดือนธันวาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 

เกาะติดสถานการณ์ >> อุทกภัย/วาตภัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ยกเว้นค่าเช่าที่ราชพัสดุให้แก่ผู้เช่าที่ประสบอุทกภัย

วันที่ 11 ต.ค. 2554
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี
 
นายทรงศักดิ์ กลิ่นรัตน์ ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งจังหวัดสุพรรณบุรี นับตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ ทำให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อน และเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมาก สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี จึงได้สำรวจพื้นที่ที่จัดให้เช่าของแต่ละอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีที่ประสบอุทกภัย พบว่า มีผู้เช่าที่ราชพัสดุเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอศรีประจันต์ และอำเภอบางปลาม้า ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม จึงได้รายงานจังหวัดเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามนโยบายของกรมธนารักษ์ โดยให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเช่าที่ราชพัสดุสำหรับผู้เช่าที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีได้เห็นชอบอนุมัติในหลักการ ให้ยกเว้นการเรียกเก็บเงินค่าเช่ากับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๗๘ ราย คิดเป็นเงินค่าเช่าที่ได้รับการยกเว้นทั้งสิ้น จำนวน ๙๐,๐๓๐ บาท โดยได้แจ้งให้กรมธนารักษ์ทราบแล้ว
ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุซึ่งประสบอุทกภัยได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทุกราย หากมีผู้เช่าที่ราชพัสดุรายใดได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แต่ไม่มีรายชื่อในบัญชีที่สำรวจพบ ขอให้นำหลักฐานภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับไปแจ้งภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น ๓ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ ๐-๓๕๕๓-๕๐๘๙
จำนวนคนอ่าน 19 คน จำนวนคนโหวต 0 คน© สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
Facebook Twitter Barcode