กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
เทศบาลเมืองเลยจัดโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

วันที่ 4 มี.ค. 2559 )
 


ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลเมืองเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้กล่าวบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง และการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามโครงการหน้าบ้านน่ามอง สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย

ตามนโยบายของรัฐบาลเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยคัดสรรเมืองที่มีจุดเด่น มีความพร้อม ในด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วิถีชีวิต และศิลปะวัฒนธรรม  จังหวัดเลยได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ"เมืองต้องห้าม........พลาด"  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการหน้าบ้านน่ามองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในเขตเทศบาลเมืองเลย เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล และนโยบายจังหวัดเลย   เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักาความสะอาด โดยกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนของตนเองให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในชุมชนโดยมีรูปแบบการจัดการที่ดี และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  ให้บ้านเรือนในเขตเทศบาลเมืองเลย เป็นชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามอง อย่างยั่งยืน  ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ประธานกรรมการชุมชน คณะกรรมการชุมชน และประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง ทั้ง 49 ชุมชน 
เกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode