กรมประชาสัมพันธ์
TH EN
กรมประชาสัมพันธ์

 


ข่าวฝาก >> กิจกรรม
ผลการศึกษา SIR-Spheres(R) Y-90 resin microspheres

วันที่ 28 ม.ค. 2559 )
 
ซิดนีย์--27 ม.ค.--พีอาร์นิวส์ไวร์-เฟิร์สคอลล์/อินโฟเควสท์

          การวิเคราะห์กลุ่มย่อยโดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย MORE ที่มีผู้ป่วยเข้าร่วม 606 คน ได้เผยให้เห็นถึงผลลัพธ์ในการรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักระยะแพร่กระจาย (mCRC) ไปยังตับ ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป และกลุ่มที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป

          Sirtex รายงานว่า ผลการวิเคราะห์ครั้งใหม่โดยใช้ข้อมูลจากการวิจัย MORE ในกลุ่มผู้ป่วยโรค mCRC จำนวน 606 รายที่ได้รับการรักษาด้วย SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ในศูนย์การแพทย์ 11 แห่งทั่วสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการเผยแพร่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาทางวารสาร Clinical Colorectal Cancer สามารถพิสูจน์ได้ว่า อายุของผู้ป่วยไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับการรักษาด้วย SIR-Spheres(R) Y-90 resin microspheres

          (โลโก้: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485 )

          "ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย MORE พิสูจน์ได้ว่า อายุเพียงอย่างเดียวไม่สมควรนำมาเป็นปัจจัยกีดกันผู้ป่วยออกจากการพิจารณาหรือการรักษาด้วย SIR-Spheres(R) Y-90 resin microspheres" นพ.แอนดรูว์ เอส เคนเนดี หัวหน้าคณะวิจัย และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งสถาบัน Sarah Cannon Research Institute กล่าว "เนื่องจากผู้ป่วยโรค mCRC สูงวัยมักได้รับการรักษาด้วยยาที่ออกฤทธิ์น้อยกว่า ดังนั้น การควบคุมเนื้องอกภายในตับด้วยเทคนิครังสีบำบัดภายในเฉพาะจุด หรือเรียกอีกอย่างว่าการอุดเส้นเลือดด้วยสารกัมมันตรังสี (radioembolisation) อาจเป็นผลดีต่อผู้ป่วยกลุ่มนี้ เราจะเดินหน้าทำการวิจัยในด้านนี้ต่อไป เพื่อเสาะหาวิธีการรักษาที่ได้ผลมากที่สุดสำหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ พร้อมยกระดับผลลัพธ์ในการรักษาด้วยเช่นกัน"

          การวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย MORE ได้แบ่งผู้ป่วย 606 รายออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มแรกประกอบด้วยผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 70 ปี ณ เวลาที่รักษาจำนวน 446 ราย ส่วนอีกกลุ่มคือผู้ป่วยที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปจำนวน 160 ราย นอกจากนี้ คณะนักวิจัยยังได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลแยกเป็นพิเศษสำหรับผู้ป่วยอายุ 75 ปีขึ้นไปจำนวน 90 ราย โดยอายุเฉลี่ยสำหรับกลุ่มแรก กลุ่มที่สอง และกลุ่มพิเศษนี้อยู่ที่ 55.9 +/- 9.4 ปี, 77.2 +/- 4.8 ปี และ 80.2 +/- 3.8 ปีตามลำดับ ซึ่งทางคณะนักวิจัยพบว่า แม้ว่าผู้ป่วยจะมีอายุต่างกัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นมีความคล้ายคลึงกัน

          อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยกลุ่มที่สอง (อายุ 70 ปีขึ้นไป) มีแนวโน้มมากกว่า (P < 0.001) ในการเผชิญกับการแพร่กระจายไปยังตับซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นพร้อมกับเนื้องอกปฐมภูมิ (metachronous tumour) หรือต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาเนื้องอกปฐมภูมิ (P = 0.009) ผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าวยังมีแนวโน้มได้รับเคมีบำบัดน้อยกว่า (P = 0.036) หรือไม่เคยได้รับเคมีบำบัดเลย (P < 0.001) และหลังการวินิจฉัยโรคก็ต้องรอนานกว่าจะได้รับการอุดเส้นเลือดด้วยสารกัมมันตรังสี (P = 0.011) นอกจากนี้ ผู้ป่วยสูงวัยมักไม่ค่อยได้รับการอุดเส้นเลือดด้วยสารกัมมันตรังสีมากกว่าหนึ่งครั้ง

          สำหรับสถิติการอยู่รอดโดยรวมนั้นไม่ต่างกันมากนัก (P = 0.335) ระหว่างกลุ่มที่มีอายุมากกว่า (9.3 เดือน) กับกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า (9.7 เดือน) และยังไม่พบความแตกต่างที่มีความเกี่ยวข้องกับอายุในแง่ของการเกิดอาการไม่พึงประสงค์ (P = 0.433) ซึ่งรวมถึงอาการไม่พึงประสงค์ที่มีความรุนแรงกว่า หรือระดับ 3+ (P = 0.482) ภายในระยะเวลา 90 วันของการรักษา และเป็นที่น่าสังเกตว่า ผู้ป่วยกลุ่มที่มีอายุมากกว่ามีอาการข้างเคียงในทางเดินอาหารน้อยครั้งกว่าผู้ป่วยกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า

          นอกจากนั้นยังพบข้อมูลที่มีความคล้ายคลึงกันจากการเปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยกลุ่มพิเศษที่มีอายุ 75 ปีขึ้นไป กับกลุ่มที่มีอายุน้อยกว่า 75 ปี โดยอัตราการอยู่รอดโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ 9.3 เดือน เทียบกับ 9.6 เดือน (P = 0.987) ตามลำดับ และไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญไม่ว่าจะเป็นอาการไม่พึงประสงค์ระดับ 3+ (P = 0.398) หรืออาการไม่พึงประสงค์ระดับอื่นๆ (P = 0.158) ภายในระยะเวลา 90 วันของการรักษา

          เกี่ยวกับ SIR-Spheres Y-90 resin microspheres

          SIR-Spheres Y-90 resin microspheres เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ในขั้นตอนการทำรังสีร่วมรักษาที่เรียกว่าการนำรังสีเข้าสู่ร่างกายเฉพาะจุด (SIRT) หรืออีกชื่อหนึ่งคือการอุดเส้นเลือดด้วยสารกัมมันตรังสี อันเป็นการฉายรังสีปริมาณสูงโดยตรงไปที่เนื้องอกในตับ โดยใช้อนุภาคเรซินเคลือบสารกัมมันตรังสี Y-90 หลายสิบล้านอนุภาค ซึ่งแต่ละอนุภาคมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าเส้นผมมนุษย์ แพทย์ด้านรังสีร่วมรักษาจะฉีดอนุภาคเรซินเหล่านี้ หรือที่เรียกว่า microspheres เข้าไปในหลอดเลือดแดงเฮปาติกผ่านทางสายสวนที่ถูกสอดทางหลอดเลือดแดงโคนขาผ่านการกรีดบริเวณขาหนีบ หลังจากนั้น SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ก็จะฝังตัวอยู่ในเส้นเลือดฝอยรอบๆเนื้องอกในตับ และแผ่รังสีเบตาระยะสั้นที่มีความเข้มสูง (เฉลี่ย 2.5 มม. สูงสุด 11 มม.) ไปยังเนื้องอกในตับ โดยไม่สร้างความเสียหายต่อเนื้อเยื่อดีในตับ ขณะที่ค่าความถ่วงจำเพาะระดับต่ำของ Y-90 resin microspheres ส่งผลให้เลือดสามารถส่งกัมมันตภาพรังสีไหลเวียนได้อย่างทั่วถึงทั้งในและรอบๆเนื้องอกในตับ

          SIR-Spheres microspheres ผ่านการรับรองสำหรับการนำไปใช้ในออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา (FDA PMA) สหภาพยุโรป (CE Mark) อาร์เจนตินา (ANMAT) สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี และอีกหลายๆประเทศในเอเชีย เช่น อินเดีย สิงคโปร์ และฮ่องกง นอกจากนั้นยังมีการจัดส่ง SIR-Spheres microspheres ไปอีกหลายประเทศ เช่น นิวซีแลนด์ มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน และอิสราเอล

          SIR-Spheres Y-90 resin microspheres ผ่านการรับรองในสหรัฐเพื่อใช้ในการรักษามะเร็งตับที่ลุกลามจากมะเร็งลำไส้ใหญ่และผ่าตัดเฉือนเนื้อร้ายไม่ได้ ร่วมกับการทำเคมีบำบัดหลอดเลือดในตับโดยใช้ floxuridine นอกจากนั้นยังมีการนำไปใช้เพื่อรักษามะเร็งตับชนิดที่ผ่าตัดไม่ได้ในออสเตรเลีย สหภาพยุโรป อาร์เจนตินา บราซิล และอีกหลายประเทศในเอเชีย เช่น อินเดียและสิงคโปร์

          เกี่ยวกับ Sirtex

          Sirtex Medical Limited (ASX: SRX) เป็นธุรกิจเฮลธ์แคร์สัญชาติออสเตรเลียระดับแนวหน้าของโลก ที่มุ่งยกระดับการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ผลิตภัณฑ์เด่นของบริษัทคือรังสีบำบัดเฉพาะจุดสำหรับรักษามะเร็งตับที่มีชื่อว่า SIR-Spheres Y-90 resin microspheres โดยมีการส่งมอบไปแล้วราว 55,000 โดส เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งตับในศูนย์การแพทย์กว่า 900 แห่ง ในกว่า 30 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถรับชมได้ที่ http://www.sirtex.com 

          SIR-Spheres(R) เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd

          เกี่ยวกับ Sarah Cannon Research Institute

Sarah Cannon Research Institute เป็นหน่วยวิจัยในสังกัดของ Sarah Cannon ซึ่งเป็นสถาบันด้านโรคมะเร็งระดับโลกในเครือ HCA ทางองค์กรมีความมุ่งมั่นในการยกระดับการรักษาผู้ป่วย จนก้าวขึ้นเป็นองค์กรวิจัยทางคลินิกชั้นแนวหน้าของโลก ซึ่งดำเนินการทดลองทางคลินิกเพื่อชุมชนผ่านหน่วยงานในเครือ ซึ่งมีเครือข่ายแพทย์กว่า 1,000 คนทั่วสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร Sarah Cannon ได้นำร่องการทดลองทางคลินิกเป็นครั้งแรกในมนุษย์มาแล้วราว 200 การทดลองนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 ในบรรดาการทดลองทางคลินิกเพื่อรักษาโรคมะเร็งที่ได้รับการรับรองในช่วง 10 ปีที่ผ่านมานั้น เกือบ 80% จากทั้งหมดเป็นการทดลองที่มี Sarah Cannon เป็นผู้นำ นอกจากนี้ Sarah Cannon ยังให้บริการด้านการจัดการ การขึ้นทะเบียนยา และบริการสนับสนุนด้านการวิจัยสำหรับผู้อุปถัมภ์อุตสาหกรรมและส่งเสริมการพัฒนาตัวยา ตลอดจนศูนย์วิจัยที่มีบทบาทสำคัญ ผ่านองค์กรวิจัยที่ทำสัญญาร่วมกัน สามารถรับชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ sarahcannon.com

          อ้างอิง: Kennedy AS, Ball DS, Cohen SJ et al .  Safety and efficacy of radioembolization in elderly (? 70 years) and younger patients with unresectable liver-dominant colorectal cancer. Clinical Colorectal Cancer 2015 Nov 2; ePub doi: 10.1016/j.clcc.2015.09.001.

          200-EUA-0116

          ที่มา: Sirtex Medical Limitedเกี่ยวกับเรา

 • ประวัติ
 • ผู้บริหาร
 • บทบาทหน้าที่
 • วิสัยทัศน์
 • จรรยาบรรณ
 • หน่วยงานภายใน
 • หน่วยงานสื่อ

 • สถานีโทรทัศน์

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุโทรทัศน์
  แห่งประเทศไทย
 • ดูโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์

  สถานีวิทยุ

 • เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง
  แห่งประเทศไทย
 • ฟังวิทยุกรมประชาสัมพันธ์

 • บริการของกรมประชาสัมพันธ์

  line กรมประชาสัมพันธ์
   


  © สงวนลิขสิทธิ์ กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ 10400
  โทรศัพท์กลาง : 02-6182323 มหาดไทย:51274 โทรสาร : 02-6182364,02-6182399 E-mail webmaster@prd.go.th
  Facebook Twitter Barcode